A- A+

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Kurumun yıllık iş programları çerçevesinde; başkanlığının çalışma esas ve usullerini gözden geçirerek görevlerini hukuki dayanaklar kısmında belirtilen mevzuat çerçevesinde yerine getirir. Başkanlıkla iş ilişkisi bulunan diğer birimler arasında uyum ve iş birliğini sağlar.

İhtiyaçlar doğrultusunda kurum işlevlerinin daha verimli ve ekonomik olması için gerekli noktaları tespit ederek bunları belediye başkanlık makamına önerir. Aynı zamanda görev alanıyla ilgili yenilikleri izleyip kurum bünyesine tatbiki için araştırmalar yaparak sonucu başkanlık makamına önerir. Bağlı birimlerle koordinasyon toplantıları yapan birim, evrak akışını takip eder ve gerekli talimatları verip önerileri dinler.

Birim Haberleri

...
Tarsus Festivalle Coştu

17 Kasım 2023 18:03