A- A+

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Kadının toplumdaki konumunun güçlendirilmesi, kadın emeğinin değerlendirilmesi, kadın ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi, kadınların ve çocukların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik halinde yaşamalarına katkı sağlamak amacıyla projeler üretmek, danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek, eğitici programlar yürütmek, etkinlik yapmak veya yaptırmak, yapılan etkinliklere katkı sağlamak,

Kadınlar ve çocuklara yönelik uygun sosyal hizmet modellerini belirlemek, uygulamak, geliştirmek amacıyla Kadın Konuk Evleri, Kadın Danışma Merkezi ve çocuk merkezli tesisler, kadın ve çocuk kampları kurmak, işletmek veya işlettirmek,

Kadın sorunları ile ilgili sağlık, eğitim, kültür, çalışma ve sosyal güvenlik başta olmak üzere bütün alanlarda kadınların ilerlemesini sağlayıcı ve karar mekanizmalarına katılımını artırıcı çalışmalarda bulunmak,

Kadının istihdamı ve ekonomik el ürünlerinin üretimi için plan ve programlar hazırlamak, eğitim atölyeleri kurmak, gerektiğinde kadının istihdamı ve ekonomik kapasitesini artırıcı, ticari faaliyetlerini güçlendirici ve kadın girişimciliğe özendirici çalışmalar yapmak, imkânlar dâhilinde kurs ürünlerinin tanıcı ve kursiyerleri ekonomik bakımdan destekleyici nitelikte teşhir ve satış merkezleri açmak, pazar, sergi, fuar, panayır, kermes ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve bu amaçla gerektiğinde düzenlenen organizasyonlara katılmak,

Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın ve kız çocuklarının haklarının korunması ve geliştirilmesi konularında farkındalık oluşturmaya, duyarlılık kazandırmaya yönelik faaliyetler yürütmek; eğitim, seminer, kampanya ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve gerekli katkıyı sağlamak,

Kadına yönelik her türlü şiddet, taciz ve istismarın önlenmesi ve ortadan kaldırılması için çalışmalar yapmak,

Kadınlara yönelik ileri yaş aktiviteleri düzenlemek,

Kadın üretici kooperatiflerinin yaygınlaşması için çalışmalar yapmak,

Çocukların psiko-sosyal gelişimleri için kısa, orta ve uzun vadeli plan ve projeler hazırlamak,

Çocukların karar mekanizmalarında yer almalarını sağlamak, çocuk hakları konularında farkındalık ve eğitim çalışmaları düzenlemek,

Bütçe imkanları dahilinde çocukların; bakımları, okul öncesi eğitimleri, erken çocukluk dönemine ait eğitimlerinin verilmesi ve okula hazırlanması amacıyla kreş ve gündüz bakımevleri açmak, işletmek veya işlettirmek,

Çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak proje ve programlar yapmak,

Bütçe imkânları dâhilinde çocuk festivali yapmak veya yaptırmak,

Çocuk kulüpleri ve çocuk çalışma odaları kurmak, gezi, sosyal kültürel etkinlikler düzenlemek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi kalite yönergesi kapsamında çalışmalar yürütmek,

 

 

Birim Haberleri

...
Tarsus Festivalle Coştu

17 Kasım 2023 18:03