A- A+

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Belediye teşkilatı ve bağlı kuruluşlarıyla, büyükşehir belediye başkanlığının yönetimi ve denetimi altındaki kişileri denetlemekle sorumludur. Birimlerin faaliyetleriyle her türlü işlemleri ve etkinlikleri ile ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütür ve önleyici tedbirler alır. Mevzuatı ve uygulamayı takip ederek kurumsal politikalar konusunda tavsiyelerde bulunur; tüm personelin meslek içi eğitimine katkı sağlar. Büyükşehir belediye başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmekle de mükelleftir.