Hibe Çağrıları

Hollanda Krallığı Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğunun insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanında 2023 yılında yayınladığı program proje başvurularına açılmıştır.. Sivil toplum örgütleri, kar amacı gütmeyen eğitim kurumları, yarı-devlet kurumları ve belediyeler bu programa başvuruda bulanabilir.

Proje başvuruları için son kabul tarihi 15 Ocak 2023, saat 18:00 (Türkiye saati)

Proje iki ayrı başlıktan oluşmaktadır. Bütçesi 25.000,00 - 100.000,00 USD arasında olmalıdır. Proje ile ilgili detaylı bilgiler ve proje çağrı metinleri aşağıdaki linkte yer almaktadır.

https://www.hollandavesen.nl/en-son-haberler/haberler/2021/10/13/matra-ve-insan-haklari-programlari

Birleşmiş Milletler Demokrasi Fonu yayınlandı 

Ayrıntılı bilgi linkte yer almaktadır: https://www.un.org/democracyfund/content/call-project-proposals

Avrupa Komisyonu 2023 yılı Erasmus+ Programı için teklif çağrısını ve program rehberini yayınlamıştır. 4.2 milyar Avro bütçeye sahip program ile aktif vatandaşlık, demokratik katılım, yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında desteğini artırarak sürdürecektir.

2023 yılı Erasmus+ Teklif Çağrısı ve Program rehberi için tıklayınız.

Birleşmiş Milletler Demokrasi Fonu’nun (UNDEF) 17. Turu, sivil toplumun sesini güçlendiren, insan haklarını destekleyen ve tüm kesimlerin demokratik süreçlere katılımını teşvik eden projeleri desteklemek amacıyla başvuruları almaya başladı.

Program kapsamında sunulacak projeler altı ana alandan bir veya daha fazlasının kapsamına girmesi bekleniyor.

 • Kadınların güçlendirilmesi
 • Hukukun üstünlüğü ve insan hakları
 • Gençlik katılımı
 • Hükümet ile sivil toplum etkileşiminin güçlendirilmesi
 • Medya ve bilgi edinme özgürlüğü
 • Seçim süreçleri (en erken 2024 için planlanan seçimlere odaklanarak)

Ayrıntılı bilgi için: https://www.un.org/democracyfund/content/call-project-proposals

Bu fon Amerikan Büyükelçiliği tarafından "Yurtdışı Mülteci Yardımı" kapsamında yayınlanmıştır. Kavram notu faaliyetleri öncelikle Irak, Ürdün, Lübnan ve Türkiye'deki yerinden edilmiş kişileri ve mültecileri desteklemelidir.

Önerilen program konsept notları, aşağıdaki program alanlarından biri veya daha fazlasıyla uyumlu olmalıdır:

 • İnsani Koruma ve Yardım
 • Geçici ve Kalıcı Çözümler

Bu talep, iki parçalı bir sürecin ilk adımıdır. PRM, hem uluslararası hem de ulusal/yerel STK'lardan gelen başvuruları memnuniyetle karşılar. Kuruluşlar konsorsiyum olarak da başvurabilir. 

Son Başvuru Sahibi: 06.01.2023

Ayrıntılı bilgi linkte yer almaktadır: https://www.state.gov/fy-2023-request-for-concept-notes-for-ngo-programs-benefiting-displaced-persons-and-refugees-in-iraq-jordan-lebanon-and-turkiye/

BM Güven Fonu kesişen ayrımcılık biçimlerine maruz kalan kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddeti sona erdirmek için teklif çağrısını duyurdu. 

BM Güven Fonu "daha fazla kadın ve kız çocuğunun, özellikle en marjinal ve kesişen ayrımcılık biçimlerine maruz kalanların, her türlü şiddetten arınmış bir hayat yaşamak için insan haklarını kullanabilmelerini" sağlamayı amaçlıyor. Aşağıdaki konu başlıklarına yönelik projeler sunulabilecek;

 • Kadınların ve kız çocuklarının temel, uzman, güvenli ve yeterli çok sektörlü hizmetlere erişimini iyileştirmek
 • Davranışlar, uygulamalar ve tutumlardaki değişiklikler yoluyla KYŞ/G'nin önlenmesini iyileştirmek
 • KYŞ/G'yi önlemek ve sona erdirmek için mevzuatın, politikaların, ulusal eylem planlarının ve hesap verebilirlik sistemlerinin etkinliğini arttırmak

Son Başvuru Tarihi: 23 Kasım 2022 - 11 Ocak 2023 (23:59 EST) arasında açıktır. Tüm başvuruların Hibe Yönetim Sisteminde yapılması gerekmektedir . 

Ayrıntılı bilgi için: https://untf.unwomen.org/en/grant-giving/call-for-proposals/application-guidelines