Hibe Çağrıları

“Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)” Japon Devleti tarafından 1989 yılından beri “Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (Japan ODA)” kapsamında az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanmaktadır.

PROGRAM KRİTERLERİ VE BAŞVURU
2022 yılında değerlendirilmesi yapılarak 2023 yılında uygulanacak projelerin başvuruları kabul edilmeye başlanmıştır. Proje başvuruları ile ilgili detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir.

Proje Gerçekleştirilecek Bölgeler:
Türkiye'nin tüm bölgelerinden proje başvuruları kabul edilecektir. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine öncelik verilebilir.
  
Kimler Başvurabilir:
Sivil toplum kuruluşları ve belediyeler başvuruda bulunabilirler. Başvuru sahipleri, yerel seviyede kalkınma projeleri uygulayabilecek ve sürdürebilecek kapasiteye sahip, kâr amacı taşımayan kuruluşlar olmalıdır.

Hibe Miktarı:
Her bir proje için sağlanabilecek maksimum hibe tutarı 10 milyon Japon Yeni (yaklaşık olarak 90.000 USD) 'dir. Proje harcamaları kapsamındaki Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dâhil olmak üzere tüm vergiler hibe tutarından karşılanamamaktadır. Tüm vergi tutarları başvuru sahibi kuruluş veya proje ortakları tarafından ödenmelidir. Bu nedenle proje bütçesi KDV ve diğer tüm vergiler hariç olacak şekilde en fazla 90.000 USD olarak hazırlanmalıdır.

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki linkte yer almaktadır.

https://www.tr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/hibeyardimi.html

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 14 Ocak 2022 tarihinde IPARD II Programı On Birinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecektir.

Detaylı bilgi aşağıdaki linkte yer almaktadır.

https://www.tkdk.gov.tr/Content/File/Duyuru/files/IPARD%20II%20Onbirinci%20Ba%c5%9fvuru%20%c3%87a%c4%9fr%c4%b1%20%c4%b0lan%c4%b1(3).pdf

Üstün yetenekli genç kadın müzisyenlerin kariyerlerini desteklemek amacıyla başlatılan proje kapsamında, TSKB’nin sponsorluğu ve festival izleyicilerinin de katkılarıyla, Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu oluşturuluyor. Başvurular arasından seçici kurulun belirlediği sanatçılar, ihtiyaçları doğrultusunda fondan destek alabiliyor. İstanbul Müzik Festivali kapsamında düzenlenen özel bir konserle, fondan destek alan müzisyenlerin festival dinleyicisiyle buluşmaları da sağlanıyor.

Son Başvuru Tarihi: 25.03.2022 

Detalı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://muzik.iksv.org/tr/yarinin-kadin-yildizlari/sartname