A- A+

Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı

Belediyenin sorumluluğunda bulunan mezarlıkların işletmesinden sorumlu olan birim, cenazelerin fenni şartlar dâhilinde naklini sağlamak için düzenlemeler yapar. Mezarlar üzerinde yapılacak inşaat, bakım, onarımı ve peyzajından, maddi imkânı olmayan ve kimsesiz vatandaşların cenazelerinin ücretsiz defnini sağlamaktan sorumludur. Şehitliklerin bakım, onarım ve düzenlemesini de yapar.

24.04.1930 tarihli 1593 sayılı Umumi Hıfsızsıhha Kanunu gereğince Belediye mezarlıklarına cenazelerin defnedilmesi, gerektiğinde mezar açılması, mezar nakli için mezardan çıkarılması ve diğer bir mezar veya mezarlığa tekrar defnedilmesi işlerinin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlar. Ölüm kayıtlarının, mezar yeri onarım belgelerinin ve mezar yeri tahsis belgelerinin düzenleyip arşivlenmesini sağlar. Bütçe imkânları dâhilinde taziye yerlerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla projeler geliştirip uygular.