A- A+

Yönetim Sistemleri Politikalarımız

Kalite Politikamız

Sosyal sorumluluk bilinci ve insana değer veren, katılımcı yönetim anlayışı ile güler yüzlü, şeffaf, adil hizmetler sunarak vatandaş odaklı bir yönetim anlayışını kurum kültürü haline getirmek, hizmet ve faaliyetlerimizi yönetim sistemlerine ve yasal şartlara uygun olarak sürekli gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi ile etkililiğini artırarak Mersin’de yaşam kalitesini yükseltmek

Kalite Politikamız olarak benimsenmiştir.
 

Çevre Politikamız

Tüm canlıların ortak varlığı olan çevremizin korunabilmesi için;

 • Kentimizdeki tüm hizmet faaliyetlerimizde oluşabilecek olumsuz çevre etkilerini en aza indirmek,
 • Çevre uygulama standartlarımızı ulusal ve uluslararası yasalara uygun olarak sürekli geliştirmek,
 • İklim değişikliğine neden olan etmenleri azaltmak ve temiz enerji kaynaklarını arttırmak,
 • Teknolojik uygulamalar ile doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımını sağlayarak ekolojik dengeyi korumak,
 • Çevreci ve kaliteye önem veren bir yönetim anlayışıyla sağlıklı ve konforlu kentsel sürdürülebilirliği oluşturmak,
 • Atık yönetiminin en temel ve önemli öğesi olan Sıfır Atık yaklaşımını yaygınlaştırmak,
 • Çevresel farkındalık bilinciyle gelecek nesillere yaşanabilir temiz bir çevre bırakmak,

Çevre Politikamız olarak belirlenmiştir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak; çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek üçüncü şahısların can güvenliğini sağlamak için;

 • İş sağlığı ve güvenliği farkındalığı oluşturmak ve geliştirmek,
 • Yasal gereklilikleri ve uluslararası standart yükümlülüklerini yerine getirmek,
 • Sağlıklı çalışma koşulları sağlamak,
 • Tehlikeleri ortadan kaldırmak,
 • İSG risklerini azaltmak,
 • Faaliyet gösterdiğimiz her alanda işten kaynaklanan yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemek,
 • Sistemi sürekli iyileştirmek

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız olarak belirlenmiştir.
 

Yol Trafik Güvenliği Politikamız

Etkin ve verimli ulaşım politikalarının uygulanması amacıyla; toplu taşıma odaklı, güvenli, konforlu, hızlı, çevre dostu, kenti