A- A+

Yönetim Sistemleri Politikalarımız

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ

Sosyal sorumluluk bilinci ile adil, şeffaf ve güler yüzlü hizmet sunarak vatandaş odaklı katılımcı bir yönetim anlayışını kurum kültürü haline getirmek temel ilkemizdir.

Belediyecilik hizmetlerimizi bu anlayışla, ulusal mevzuata uymayı ve gerektiğinde uluslararası norm ve standartları referans alarak sunmayı hedefliyoruz.

Vatandaşına, çalışanına, paydaşlarına ve çevreye önem veren bir yönetim anlayışıyla sağlıklı ve konforlu kentsel sürdürülebilirliği oluşturmak için;

 • Etkili paydaş iletişimi sağlamayı,
 • Gelecek nesillere yaşanabilir temiz bir çevre bırakmak amacıyla çevreyi korumayı,
 • Kentimizdeki tüm hizmet faaliyetlerimizde oluşabilecek olumsuz çevre etkilerini en aza indirmeyi,
 • İklim değişikliğine neden olan etmenleri azaltmayı, uyum sağlamayı, ekolojik dengeyi ve biyoçeşitliliği korumayı,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarını arttırmayı,
 • Doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımını sağlamayı,
 • Atık yönetiminin en temel ve önemli öğesi olan Sıfır Atık yaklaşımını yaygınlaştırmayı,
 • Yatırım ve satın alımlarda kalitenin yanı sıra çevre, enerji ve iş sağlığı ve güvenliği unsurlarını gözetmeyi,
 • Modern teknolojiden azami derecede faydalanarak akıllı şehircilik uygulamalarını hayata geçirmeyi,
 • Çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz için sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını sağlayarak yaralanma, kaza ve meslek hastalıklarını önlemeyi, faaliyetlerimizden etkilenebilecek üçüncü şahısların can güvenliğini korumayı,
 • Potansiyel tehlikeleri kaynağından ortadan kaldırmayı, bunun mümkün olmadığı durumlarda riskleri kabul edilebilir seviyeye düşürmeyi,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanların katılımını sağlamayı ve görüşlerini almayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği farkındalığı oluşturmayı,
 • Toplu taşıma odaklı, güvenli, konforlu, hızlı, çevre dostu, kentin ekonomik ve sosyal gelişimi ile uyumlu ve teknolojik yeniliklere açık entegre ulaşım ağları ve modları kurmayı,
 • Ulaşımdaki güvenlik seviyesini yükseltmeyi,
 • Yol trafik çarpışmalarından kaynaklanan ölüm ve ciddi yaralanmaları engellemeyi,
 • Toplumun tüm kesimlerine hitap eden sürdürülebilir çözümler sunmayı,
 • Hedeflere ulaşmak için gereken bilgi ve kaynağı sağlamayı,

taahhüt ediyoruz.

 

Kalite, Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği, Yol ve Trafik Güvenliği performansının arttırılmasını ve bunun için yönetim sistemlerinin sürekli iyileştirilmesini sağlayacağız.                  

01/08/2023

Vahap SEÇER

Büyükşehir Belediye Başkanı