A- A+

Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürlüğü

Kalite yönetim sistemleri ile ilgili belgelendirme ve gözetim tetkikini koordine eden birim, kalite sistemleriyle bağlantılı kongre, sempozyum, çalıştay ve benzeri organizasyonların faaliyetini yürütür. Belediye tarafından verilen anket çalışmalarını yapar/yaptırır, sonuçlandığında ise raporlar. Kıyaslama faaliyetlerinin planlanmasını ve Kent Araştırmaları Merkezi ile ilgili işlemlerin yürümesinde kilit rol oynar. 

European Foundation for Quality Management (EFQM) Mükemmellik Modeli yetkinlik ve ödül başvuru yazışmalarını yapan birim, belediye ile vatandaş arasında etkili bir iletişim kurulmasını sağlamak için istek, talep ve şikâyetlerin ilgili birimlere iletilip sonuca bağlanmasına ilişkin sistemler kurar.

Birim Haberleri