A- A+

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Enerjiyle ilgili faaliyet alanları konusunda ilçe belediyelerle büyükşehir arasında entegrasyonu sağlar. Görev ve yetki kapsamındaki elektrik aydınlatma ve enerji faaliyetlerinin yürütülebilmesi için ilgili kuruluşlarla koordinasyon kurar. Kentin aydınlatma mimarisine, enerji verimliliğinin artmasına ve enerji giderlerinin azalmasına yönelik projeler geliştirerek uygular. Belediye hizmet bina ve tesislerinin ve belediyesi bünyesindeki trafo, jeneratör, regülatör ve merkezi güç kaynaklarının bakımı, onarımı, iklimlendirmesiyle ilgilenir.  

Bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, yük ve yolcu terminalleri, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yaptırır. Yapım, bakım, onarım işleri için proje ve ihale dokümanı hazırlayarak yapı denetim hizmetlerini yürütür. Görev ve yetki kapsamındaki bina, tesis, park, bahçe, mezarlık, spor sahaları ve benzeri yerlerin elektrik aboneliği ile elektrik arızaları konusuyla ilgilenir. Tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin bakımını, onarımını yapar; korunması mümkün olmayanları ise aslına uygun olarak yeniden inşa eder.

Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yaparak buraların her türlü bakımını ve gerekli malzeme desteğini sağlar.Hazine Müsteşarlığı’nın gönderdiği Genel Aydınlatma aboneliklerinin kontrolünü yaparak yeni bağlantı anlaşmalarını takip eder. Yatırım programına alınan tesislerin, yapım ihalesi tamamlanıp ihale yetkilisince sözleşme imzalandıktan sonra kesin kabul ve kesin hak ediş anına kadar tüm sürecin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar.

Birim Haberleri