A- A+

Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı

Meydan, cadde, sokak, yaya alanları, yeşil alanlar, rekreasyon alanları gibi kentsel kamusal alanları tasarlamar, sınırında bulunan tüm kamu alanları ve yapıları hakkında incelemeyi yapar, bunlara ait etüt ve projeleri hayata geçirir. Belediyenin sorumluluğundaki yerlerde cadde, yol, yaya alt/üst geçitleri, köprü, menfez, sanat yapıları ve katlı kavşaklara ait etüt ve projelerin yapımında rol alan birim, taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmalarını gerçekleştirir.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında proje ve programları yönetir. Korunması gereken doku ve sokakları sağlamlaştırmak ve kentsel tasarım projeleri yapmak adına ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği gerçekleştirir.