A- A+

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Kendine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden ilgili genel sekreter yardımcısı, genel sekreter ve belediye başkanına karşı sorumlu olan birim, ilçe belediye başkanlıkları ile belediye başkanlığı arasında koordinasyonu sağlar. Başkanın, üst makamın, meclisin ve encümenin kararlarını yerine getirerek daire başkanlıkları arasında koordinasyonu sağlar. Yıllık gider bütçe tasarılarını, performans programlarını, faaliyet raporlarını, hazırlayarak yasal süresi içerisinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na teslim eder. Muhtarlardan gelen taleplere 15 gün içinde sistem üzerinden cevap verir.

Taleplerden olumlu olanların ve olumsuz olanların nedenini sisteme işler. İçişleri Bakanlığı'na üçer aylık dönemlerde sunulacak raporda toplam talep sayısı, olumlu ve olumsuz cevap sayısını sisteme girer. İlçe belediyelerinin, muhtarlıklar ile ortak görev yapılması gereken konularda gerekli yazışma ve çalışmalar yaparak koordinasyonunu sağlar. Sorumluluk alanı dâhilinde Su ve Kanalizasyon Hizmetleri ile ilgili yapılması gereken iş ve işlemler hakkında rapor hazırlayıp MESKİ Genel Müdürlüğü’ne bildirir.

Belediyede ihdas edilmiş ve ihdas edilecek daire başkanlıklarının, 13 ilçeden gelen taleplerini ilgili daire başkanlıklarına bildirir. Anamur, Bozyazı, Aydıncık,  Gülnar, Mut, Erdemli, Silifke, Çamlıyayla ve Tarsus dâhilindeki görevlerinin tespit ile iş ve işlemlerinin yürütülmesine yardımcı olur. Bu işlerde Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ve şube müdürlüklerinin sorumluluğu aranmaz. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na personel ihdas edilmesi halinde, personelin iş güvenliğini sağlamak amacıyla yapılması gereken eğitimleri denetler.

Birim Haberleri