A- A+

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Belediyenin tüm birimlerinde ve tüm faaliyetlerinde gerekli bilişim cihazlarının ve yazılımlarını kurmak, internet ve intranet erişimini sağlamak, teknik servis hizmetlerini yapmakla görevlidir. Belediyenin internet hizmetlerini yürütür; web sayfaları ile mobil uygulamaların tasarım, bakım, yazılımından sorumludur ve yazılımlara ait lisans ihtiyaçlarını tespit eder. Belediye bünyesinde sistem, donanım ve yazılım ihtiyacını belirleyip temin edip hizmetin aksamaması amacıyla gerekli önlemleri alır.

Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında bilgi teknolojileri ve e-devlet dönüşümü için belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşmada kilit rol oynayan birim, bilgi güvenliği için gerekli olan sistem, yazılım ve donanımı temin eder.  Resmi Gazetede yayımlanan kurul kararıyla, siber olaylara müdahale ekibi kurup faaliyetlerini yürütmekten de sorumludur.