A- A+

İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale eder ve ilk yardım hizmetlerini yürütür. Arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapar. Yangın, su baskını, doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılır. Belediye meclisince belirlenen ücret karşılığında sınırları içinde bulunan bacaları temizler ya da temizlettirir. 

Sivil savunmaya mevzuat kapsamında sivil savunma, afet, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde yürümesi için sivil savunma planlarını güncel tutar. İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit eder. İş yeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetler, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları takip eder. Belediye talepleri doğrultusunda afiş, poster, flama, tanıtım ve benzeri süsleme materyallerini asar. Türk bayrağı asar. 

27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevlerden sorumludur. 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitir; nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemine yardımcı olur.

Birim Haberleri

...
Tarsus Festivalle Coştu

17 Kasım 2023 18:03