A- A+

1. Hukuk Müşavirliği

Belediyeye karşı açılmış davalarda belediyeyi savunmak, taraf olduğu davaları yürütmek, yönetmek ve neticelendirmek görevlerini üstlenir. Belediye adına icra takibi de yapan birim, açılan icra takipleri ile ilgili yasal işlemleri yürütür.

Belediye adına davaya esas olacak delil tespiti, ihtarname ve benzeri işlemleri gerçekleştirmenin yanı sıra yapmak; mevzuatta açık olarak düzenlenmemiş hukuki bakımdan tereddüdü olan konularda belediyenin ilgili birimlerince birim görüşü belirtilerek sorulan hususlarda hukuki görüş de verir.

Zorunlu Arabuluculuk Komisyonu İletişim Bilgileri

Adres: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Atatürk Cad. No:19 Akdeniz/MERSİN    
Telefon:0 (324) 533 33 68    
Faks :0 (324) 237 16 97    
E-Posta :mersinbuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr