Belediye Encümeni

Vahap SEÇER
Vahap SEÇER

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı
Encümen Başkanı

Olcay TOK
Olcay TOK

Genel Sekreter

Nihal KOÇOĞLU
Nihal KOÇOĞLU

Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı

Mehmet ÇELİK
Mehmet ÇELİK

Encümen Üyesi

Aynur ATA
Aynur ATA

Mali Hizmetler Daire Başkanı

Gürgin BİLİCİ
Gürgin BİLİCİ

Emlak ve İstimlak Daire Başkanı

Fuat TUĞLUOĞLU
Fuat TUĞLUOĞLU

Zabıta Daire Başkan

Derviş YILDIRIM
Derviş YILDIRIM

Encümen Üyesi

Erhan ÇONTAR
Erhan ÇONTAR

Encümen Üyesi

Fahrettin KILINÇ
Fahrettin KILINÇ

Encümen Üyesi

Mehmet TOPKARA
Mehmet TOPKARA

Encümen Üyesi