A- A+

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

İyi tarım uygulamalarını içeren sosyoekonomik araştırmalar ve projeler hazırlar. Hayvancılığı yetiştiricilik yönünden teşvik, destekleme, eğitim ve yayım çalışmaları yapar. Arıcı ve Göçer üreticilere yönelik kırsalda sosyal yaşamlarını kolaylaştırmak ve iyileştirmek amacıyla alet ve ekipman desteği sağlar. Tarım ürünlerine katma değer kazandıracak ürünlerin pazarlanması için projeler hazırlar. Sera ve seracılık alanında, klasik yöntemler dışında kullanılacak modeller ve projeler oluşturur. Seracılık ve bitkisel materyal üretim sektöründe özellikle üreticilerin sertifikalı fide ve fidan teminini destekleyecek faaliyetlerde bulunur.

Üretimden pazarlamaya kadar ihtiyaç duyulan alt ve üst yapı tesisleri ile arazi varlığı ve su kaynaklarını korumak ve tarım arazilerinin sulanmasına, tarım arazilerine su götürülmesine dair ihtiyaç duyulan her türlü altyapı ve üstyapı tesislerinin projelerini yapar. Yatırım programındaki birime ait sulama tesislerinin keşif, yaklaşık maliyet, ihale, kontrollük, hak ediş, geçici kabul, kesin kabul işlemleri ile idari işleri yürütür. Yabani hayvanların doğal yaşam ortamındaki yaşam koşullarının azami düzeyde sağlandığı, teknik, sağlık, refah ve hijyen şartlarını taşıyan hayvanat bahçesi kurup işletmek. Yaban hayatında soyu tükenmekte olan hayvanların koruma ve uluslararası kayıt sistemine alınmasına katkı sağlar.  

Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların rehabilitasyonunu sağlamak amacıyla barınaklar yapan birim; sabit ve gezici klinik, ambulans hizmetleri verir. Sokağa bırakılan hayvanların beslenmeleri amacıyla beslenme odakları oluşturur ve onların korunmasını sağlar. Sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesini teşvik ederek isteklilere yardımcı olur. Kurban kesim hizmetlerinin hijyenik şartlarda yapılması için satış yeri, kesim yeri ve sosyal donatı alanları bulunan kurban kent alanları kurar. Et satış yerlerini, mevzuata uygun şekilde ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde denetler.

Birim Duyuruları

Birim Haberleri

...
Tarsus Festivalle Coştu

17 Kasım 2023 18:03