A- A+

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Misyonumuz

Mersinlilere sosyal adalet, sürdürülebilirlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde hizmet sunarak, ilimizdeki kentsel ve kırsal yerleşimlerin niteliğinin ve yaşanabilirlik düzeyinin yükseltilmesi, ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenmesi.

Vizyonumuz

Yaşanabilirlik düzeyi, sosyo-ekonomik refah seviyesi yüksek, kentsel ve kırsal yerleşmeleri ile çağdaş dünyanın nitelik düzeyine ulaşmış bir Mersin.