A- A+

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Belediye sınırları içerisinde yaşayan sosyal ve ekonomik yönden desteklenmesi gereken; muhtaç, çocuk, genç, kadın, yaşlı, kimsesiz ve dezavantajlı tüm kitleye yönelik sosyal yardım ve hizmetler sunan birim, bütçe imkânlarınca ayni ve nakdi yardımlar yapar. Yetişkinler, yaşlılar, gençler ve dezavantajlı hedef kitleye uygun sosyal hizmet modellerini belirleyerek uygular. Bunları geliştirmek amacıyla tesisler kurup işletir. Görev alanına giren konularda meslek ve beceri kazandırma kursları açar.

Şehitlerimize ait özel günlerde, dini ve milli bayramlarda, mevlit, yemek ve kurbanlık verir. Şehit ailelerine ve gazilere yönelik ortak protokoller çerçevesinde gerekirse psikososyal destek verir. Şehit aileleri ile gazilerin taleplerine yönelik işlemleri düzenler. Mersin’e göç eden vatandaşlarımızın şehre uyumunu sağlamak ve toplum bilincini geliştirmek için eğitim seminerleri düzenler. Göçle gelenlerin kentsel değerler kazanmasına yönelik çalışmalarda bulunur.

İhtiyaç sahibi ilk ve orta öğretim öğrencilerine eğitim malzemeleri temin eder. Ailesi belediye sınırında bulunan yükseköğrenim öğrencilerine ise bütçe doğrultusunda nakdi öğrenim yardımı yapar. Dini gün ve aylarda iftar yemeği, ikram verir. İhtiyaç sahiplerine ise gıda ve/veya sıcak yemek gibi yardımlar yapar. Kalite, çevre, iş sağlığı güvenliği, yol trafik güvenliği yönetim sistemleri ve kurumsal mükemmellik çalışmalarını düzenler, evlendirme yönetmeliğiyle ilgili işlemleri yürütür.

Birim Duyuruları

Birim Haberleri