A- A+

Özel Kalem Müdürlüğü

Başkanlık makamının sekretarya hizmetlerini yürüten birim; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediyede hizmet veren tüm birimlerin başkanlık makamıyla iş birliği ve koordinasyon içinde olmasını sağlar. Belediye başkanının imza, onay ve havalesi gereken evrakların makama sunulup ilgili birimlere iletilmesinden sorumludur. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaret, davet, karşılama, ağırlama gibi faaliyetleri gerçekleştirir. Aynı şekilde makama gelen talep ve şikâyetleri birimlere aktarıp süreci takip eder. 

Resmi protokol dışında kalan organizasyonları düzenler, temsil, tören ve ağırlama faaliyetlerini yürütür. Bilim, kültür, sanat, edebiyat ve spor alanları ile ilin tanıtımına katkı sağlayacak diğer alanlarda başarılı çalışmaları görülen kişiler, kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları için tanıtım ve iftihar toplantıları düzenler