A- A+

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Belediyeyle ilgili mükellefiyet sicil kaydı oluşmamış kayıt dışı mükelleflerin tespiti ve kayıt altına alınması işlemleriyle ilgilenir. Mevcut ya da muhtemel risk durumlarına karşı belediye üst yönetimine tedbir alması konusunda görüş bildirir ve gerekli olan çalışmaları yürütür. Belediyenin yasal şartlardan dolayı oluşan alacaklardan tahsilatı yapılamamış olanlara yönelik Ödeme Emri Belgesi düzenleyip tebliğ, tahakkuk ve tahsilatını sağlar.

Dönemsel olarak hazırlanan mali tablolar ve diğer raporlar ile belediyenin nakit akışı hareketlerini ve gelirini artırmaya yönelik faaliyetler için birimlerle koordineli çalışır. Muhasebe kayıtlarının Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlke ve Standartlarına göre, düzenli ve güncel tutulmasını sağlar. Değişen mevzuat çerçevesinde, hizmet içi eğitimlerle çalışanları destekleyerek birimde yürütülen faaliyetlerin veriminin artırılmasında rol oynar.