A- A+

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı

Belediyenin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yollar yapılması, bu yolların karla mücadele çalışmalarının yürütülmesi; bu yollarda gerekli görülen yerlerde sanat yapıları, kavşak, orta refüj, kaldırım, tretuvar, viyadük, köprü, taşıt alt ve üst geçitlerinin yapılması ve yıkıma hazır hale getirilen yapıların güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlayarak yıkımlarının yapılması. Görevi kapsamındaki taş ocakları, şantiyeler ve ilgili diğer tesisleri projelendirip kurarak işletir.

Altyapı koordinasyon merkezinin sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, AYKOME bildirimleri doğrultusunda sorumluluk alanındaki yolların asfaltlanması, altyapı çalışmalarının koordine edilmesi, altyapı kazı ruhsatının verilmesi, kazıları denetleyerek ruhsata aykırı veya ruhsatsız kazılara cezai müeyyide uygulanmasını sağlar.

Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ile koordinasyon sağlayıp bölgenin öncelikli ihtiyaçları tespit eder, plan ve programlar hazırlar. Büyükşehir belediyesinin görev ve yetki alanı sınırları içinde kalan Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne DSİ tarafından protokol ile devredilen derelerin bakımı, ıslahını ve temizliği yapar,

Birim görev, yetki ve sorumluluğunda yapılan tüm işlerin kalite kontrol hizmetlerini yürütür.

Birim Haberleri