A- A+

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı olarak; katı atık depolama alanlarının ıslah ve rehabilitasyonunu, Büyükşehir Atık Yönetim Mastır Planlarını ve İklim Değişikliği Eylem Plan’ını yürütüyor, Büyükşehir Entegre Atık Yönetim Planı’nı, İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı’na uyumluyoruz.

Çevre yönetimi sistemi çalışmalarına teknik destek veriyor, katı atıklardan oluşan biyogazdan elektrik enerjisi üreten çalışmalar yapıyor, gerekli durumlarda elektrik santrali kurulmasına öncülük ediyor ve katı atıkların yeniden değerlendirilmesi, depolanması, bertaraf edilmesine ilişkin hizmetler gerçekleştiriyoruz.

İklim değişikliğine karşı mücadele ederek yenilenebilir kaynak sistemlerinin plan ve projelerin hazırlanması ve yürütülmesini sağlarken Daire Başkanlığımızın yazışma, evrak kayıt, dosyalama ve arşiv hizmetlerin de titizlikle yürütüyoruz.

Birim Haberleri