A- A+

Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

Büyükşehir belediye meclisinin ve encümeninin çalışmalarına ilişkin sekretarya işlemlerini yürüten birim, belediyenin kurum arşivi faaliyetlerini yürütmekten ve birim arşivlerini koordine etmekten sorumludur. Belediyenin iç ve dış yazışmalarının ilgili mevzuatına ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ne uygun yürütülmesini sağlamanın yanında belge yönetimine ilişkin gerekli düzenlemeleri de yapar. Büyükşehir belediyesi adına gelen evrakların kabulü, kaydı ve dağıtımı ile gönderilecek evrakların dağıtımı ve posta işlemlerinin tüm aşamalarını takip etmekle mükelleftir

Birim Haberleri