A- A+

Yazılım ve Yönetim Şube Müdürlüğü

Yazılım ve Yönetim Şube Müdürlüğü Görevleri

 

 1. İlgili mevzuatı çerçevesinde bilgi toplumuna dönüşüm amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları izlemek, bu çalışmalara katkıda bulunmak, bu çalışmalar doğrultusunda belediye bünyesinde yapılması gereken çalışmaları koordine etmek,
 2. Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında bilgi teknolojileri ve e-devlet dönüşümü için belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere geliştirilecek projelerin alt yapısını oluşturmaya yönelik çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
 3. Bilgi Güvenliği için gerekli olan sistem, yazılım ve donanımı temin etmek,
 4. Belediye içi ve diğer kurum ve kuruluşlar arasında veri değişim standartlarını belirlemek,
 5. Bilişim sistemleri ile entegrasyonu sağlamak üzere kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak,
 6. Belediye bilgi teknolojileri sistemlerinin entegrasyonu için gerekli alt yapı çalışmalarını yürütmek, hizmetin aksamaması amacıyla gerekli önlemleri almak,
 7. Belediye bünyesinde sistem, donanım ve yazılım ihtiyacını belirlemek, temin etmek, hizmetin aksamaması amacıyla gerekli önlemleri almak,
 8. Belediyenin tüm birimlerinde ve tüm faaliyetlerinde gerekli bilişim cihazlarının ve yazılımların kurulumunu sağlamak, internet ve intranet erişimini sağlamak, teknik servis hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,
 9. Belediyemiz internet hizmetlerini yürütmek, web sayfaları ile mobil uygulamaların tasarım, bakım ve güncellemesini yapmak veya yaptırmak; web uygulama ile mobil uygulama yazılımları ve bu yazılımlara ait lisans ihtiyaçlarını tespit etmek, gerektiğinde temin ederek hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,
 10. Belediye bünyesinde kullanılan programların tüm fonksiyonları ile sürekli olarak çalışması için birimlerden gelen talepler doğrultusunda programların denetimlerini yapmak ve çözüme yönelik gerekli koordinasyon ve destek hizmetini sağlamak,
 11. Belediyenin ihtiyacı olan yazılımların ve yazılım Lisansların alımı için teknik şartname hazırlamak,
 12. Belediyenin ihtiyacı olan yazılımları yapmak veya temin etmek ve yazılım Lisanslarını kullanıma uygun şekilde temin etmek,
 13. Kaynak kodları olan yazılımlarda, ilgili yazılımların eğitimlerini almak ve birimlerden gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan eklemeleri yapmak ya da yaptırmak,
 14. Güncel programlama dilleri ve teknikleri ile ilgili güncel gelişmeleri izlemek ve gerektiğinde eğitimlerini almak,
 15. Belediye bünyesinde kullanılan bilgisayarları virüs ve kötü amaçlı yazılımlara karşı korumak için gerekli programları almak ve güncel tutmak,
 16. Yönetim Bilgi Sistemi gibi tüm kurumu ilgilendiren yazılımlar ile ilgili teknik destek sağlamak ve sistemlerin çalışma sürekliliğini temin etmek,

 Yazılım Hizmetleri Şefliğinin görevleri şunlardır:

 1. Belediye içi ve diğer kurum ve kuruluşlar arasında veri değişim standartlarını belirlemek,
 2. Bilişim sistemleri ile entegrasyonu sağlamak üzere kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak,
 3. Belediye bilgi teknolojileri sistemlerinin entegrasyonu için gerekli alt yapı çalışmalarını yürütmek, hizmetin aksamaması amacıyla gerekli önlemleri almak
 4. Belediye bünyesinde kullanılan programların tüm fonksiyonları ile sürekli olarak çalışması için birimlerden gelen talepler doğrultusunda programların denetimlerini yapmak ve çözüme yönelik gerekli koordinasyon ve destek hizmetini sağlamak,
 5. Belediyenin ihtiyacı olan, belediye hizmetlerini kolaylaştıracak yazılımların analiz çalışmalarını yapmak. Analiz çalışması yapılan yazılımları ve gerekli olan yazılım lisanslarını kullanıma uygun şekilde temin etmek,
 6. E-belediyecilikle ilgili belediye hizmetlerini kolaylaştıracak yazılımların analiz çalışmalarını yapmak. Analiz çalışması yapılan yazılımları ve gerekli olan yazılım lisanslarını kullanıma uygun şekilde temin etmek,
 7. Bilginin güvenliği ve yedeklenmesi ile ilgili yazılımların teminini sağlamak,
 8. Belediyenin ihtiyacı olan yazılımların ve yazılım Lisansların alımı için teknik şartname hazırlamak.

 

Web Servis Hizmet Şefliğinin görevleri şunlardır:

 1. Devamlı gelişen web teknolojisini takip ederek, belediyenin web sitesinin güncel teknolojiye uygunluğunu sağlamak,
 2. Belediyemiz internet hizmetlerini yürütmek, web sayfaları ile mobil uygulamaların tasarım, bakım ve güncellemesini yapmak veya yaptırmak; web uygulama ile mobil uygulama yazılımları ve bu yazılımlara ait lisans ihtiyaçlarını tespit etmek, gerektiğinde temin ederek hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.