A- A+

Bilişim Teknolojileri Şube Müdürlüğü

Bilişim Teknolojileri Şube Müdürlüğü Görevleri

 

 1. Bilgi teknolojilerinin ve elektronik uygulamaların gelişimini izlemek, gelişmeler doğrultusunda çalışmalar yapmak ve gerekmesi halinde belediyede yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin teknik konularda öneriler geliştirmek, projeler yapmak veya yaptırmak,
 2. İlgili mevzuatı çerçevesinde bilgi toplumuna dönüşüm amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları izlemek, bu çalışmalara katkıda bulunmak, bu çalışmalar doğrultusunda belediye bünyesinde yapılması gereken çalışmaları koordine etmek,
 3. Belediyenin tanınırlığını destekleyecek bilişim tabanlı yerel, ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirmek,
 4. Ulusal ve uluslararası platformda Bilişim Teknolojileri ile ilgili iyi uygulama örneklerini takip etmek ve projelendirmek; uygulamak ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak,
 5. Ulusal ve uluslararası bilişim teknolojileri fuar, seminer, zirve vs. organizasyon takvimi oluşturarak, ilgili personelin katılımını sağlamak,
 6. Bilişim Teknolojileri ile ilgili basın, yayın, mevzuat vs. izlemek suretiyle araştırmalar yaparak, ilgili yerlere bilgilendirme yapmak veya öneride bulunmak,
 7. Yerel, ulusal, uluslararası mali destek programlarının takip etmek, bilişim tabanlı projeler hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
 8. Bilişim teknolojileri alanında etkinlikler düzenlemek veya düzenlenmesi hususunda öneride bulunmak,
 9. Hazırlanan Bilişim tabanlı projelerin, yerel-ulusal ve uluslararası etkinliklerde sergilenmesini sağlamak,
 10. Haberleşme unsurlarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak ve Teknolojik gelişmeleri takip ederek uygulanabilirliğini sağlamak,
 11. Belediyemizin haberleşme hedef ve politikalarının tespiti ve uygulanması amacıyla gerekli anlaşmaları yapmak ve yaptırmak,
 12. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na bağlı tüm birimlerin haberleşmesini sağlamak için Daire Başkanlığı’nın görev yetki ve sorumlulukları dahilinde her tür haberleşme sistemini kurmak veya kurdurmak; kurulan tüm sistemlerin bakımı yapmak veya yaptırmak,
 13. Mersin Büyükşehir Belediyesi telefon, telsiz, internet haberleşme hizmetlerini yürütülmesini sağlamak.

Bilişim Eğitim ve İnovasyon Şefliğinin görevleri şunlardır:

 1. Vatandaşlara yönelik güncel teknoloji eğitimi hazırlamak,
 2. İl genelinde bilişim ve teknoloji konulu etkinlikler düzenlemek.
 3. Hazırlanan Bilişim tabanlı projelerin, yerel-ulusal ve uluslararası etkinliklerde sergilenmesi için planlama ve düzenleme çalışmalarını yürütmek,
 4. Bilişim ve teknoloji alanlarında konferans, çalıştay, kurultay, kongre, fuar gibi etkinliklere ilişkin takvimin hazırlanarak, ilgili personelin katılımını sağlamak.
 5. Belediyenin tanınırlığını destekleyecek bilişim tabanlı yerel, ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve gerçekleştirmek,
 6. Bilişim ve teknoloji alanlarında ilgili son gelişmeleri takip etmek; uygulanabilir olanları projelendirmek,
 7. Bilgi teknolojilerinin ve elektronik uygulamaların gelişimini izlemek, gelişmeler doğrultusunda çalışmalar yapmak ve gerekmesi halinde belediyemizde yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin teknik konularda öneriler geliştirmek, projeler yapmak, yaptırmak.

 

 Haberleşme Şefliğinin görevleri şunlardır:

 1.  Haberleşme unsurlarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak ve Teknolojik gelişmeleri takip ederek uygulanabilirliğini sağlamak,
 2. Belediyemizin haberleşme hedef ve politikalarının tespiti ve uygulanması amacıyla gerekli anlaşmaları yapmak ve yaptırmak,
 3. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na bağlı tüm birimlerin haberleşmesini sağlamak için her tür haberleşme sistemini kurmak veya kurdurmak; kurulan tüm sistemlerin bakımı ve onarımını yapmak veya yaptırmak,
 4. Belediyemizin kurum ve kuruluşlarının; telefon, faks, telsiz, GSM (ses ve data hatları) ve Metro Ethernet, MPLS, TT-VPN, M2M, Wifi vb. internet haberleşme hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak; hat aboneliği, hat iptali, hat pasifleştirme, hat aktifleştirme, yer ve tarife değişikliği vb. işleri gerçekleştirmek,
 5. Telefon hatlarının bağlantısı için ön keşif yapmak, yeni bina içi bağlantı tesis edilmesinde, telefon, data ve ses hattı altyapısını kurmak veya kurdurmak; bağlantı tesisi sonrasında santral, telefon makinesi vb. cihazların kurulumunu temin etmek ve çıkan arızaları gidermek,
 6. Belediyenin kullanmış olduğu telefon, GSM ve internet faturalarının kontrollerinin sağlanarak ödeme emrinin hazırlanmasını sağlamak,
 7. Elektronik haberleşme istasyonu uygulama değerlendirme süreçlerini yürütmek, gerekli raporları hazırlamak ve yer seçim belgelerini vermek,
 8. Elektronik haberleşme sistemleri ve ekipmanlarının (baz istasyonu, vb.) yerinin kiralanma süreçlerini yürütmek.