A- A+

Mersin   İli,  Toroslar   İlçesi   Horozlu   Mahallesi,   133   ada  13   parselin   "Tarım   ve Hayvancılık  Tesis  Alanı"  yapılmasına  yönelik  olarak  hazırlanan  1/5000  ölçekli  nazım  imar planı teklifi

02 Eylül 2022 08:00

Mersin   İli,  Toroslar   İlçesi   Horozlu   Mahallesi,   133   ada  13   parselin   "Tarım   ve Hayvancılık  Tesis  Alanı"  yapılmasına  yönelik  olarak  hazırlanan  1/5000  ölçekli  nazım  imar planı teklifi
 

Dosyalar
 1. Askı İlan Tutanağı
  İNDİR
 2. Belediye Meclis Kararı
  İNDİR
 3. Bilgi Paftası
  İNDİR
 4. Tarım ve Hayvancılık Tesisi 1/5000 NİP
  İNDİR