A- A+

Silifke İlçesi Mukaddem Mahallesi 213 ada 2 parsel numaralı taşınmazın bir kısmına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi

03 Mayıs 2023 15:11

Dosyalar
  1. Askı İlan Tutanağı
    İNDİR
  2. Belediye Meclis Kararı
    İNDİR
  3. Teklif 1/1000 UİP
    İNDİR