A- A+

Mersin İli, Mezitli İlçesi, Tece Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi

25 Ağustos 2022 08:00

Mersin İli, Mezitli İlçesi, Tece Mahallesi 224 ada 3 parsel, 221, 222, 223, 224, 225, 235 adalar ile 423 ada 1 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin Danıştay 6. Dairesi’nin 20.10.2021 tarihli 2021/1968E. ve 2021/11600K sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi

Dosyalar
 1. Askı İlan Tutanağı
  İNDİR
 2. Belediye Meclis Kararı
  İNDİR
 3. Mevcut 1/5000 NİP
  İNDİR
 4. 1/5000 Teklif NİP
  İNDİR