A- A+

Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesine ait 43 adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiraya verilmesi işi

11 Aralık 2023 13:28

Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesine ait 43 adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiraya verilmesi işi

Dosyalar
  1. İhale İlanı
    İNDİR