A- A+

Yerel Eşitlik Eylem Planı

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için kadınların ve diğer dezavantajlı grupların kentsel hizmetlere erişimlerini kolaylaştırıyor, eşitlikçi ve kapsayıcı bir yönetim sunuyoruz.

Son Eklenen Projeler

Metro
Mersin Trafik Parkı Projesi
Sevgi Katlı Kavşağı
Göçmen Katlı Kavşağı
CNG’li Limon Otobüsler
Mahalle Mutfakları
Emekli Evi
Refakatçi Evi (Dosthane) Hizmeti