A- A+

Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı 1. Etap

Teknik Bilgi: Bakanlar Kurulu kararı ile 2015 yılında 59,47 ha alan 5366 sayılı kanun kapsamında Yenileme Alanı ilan edilmiştir. Mersin üniversitesi tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi Meclis kararımız ile 2020 ağustos ayında 1. Etap sınırları belirlenmiştir. Belirlenen proje alanı 4,9 hektardır.

Proje kapsamında alanda yer alan yapıların mevcut ve öneri cephe silueti, dönüştürülmesi planlanan yapıların kat planları hazırlanacaktır. Gayrimenkul değerleme raporları hazırlanarak mevcut değerler ve proje sonrası ortaya çıkacak değerler hesaplanacak mülk sahipleri ile anlaşmaya esas oranlar belirlenecektir. Hazırlanan projelere göre Koruma Amaçlı İmar Planı Tadilatı yapılacaktır. Projeler hazırlanırken akademisyen mimar/ şehir plancısı danışmanlardan ve hukuk danışmanından destek alınmaktadır. 

Projeler hazırlandıktan sonra Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Büyükşehir Belediyesi Meclisimiz onayına sunulacaktır. 

Hedef: 

  • Kent merkezinde açık yeşil alanlar ve meydanlar oluşturulmak.  

  • Tescilli kültür varlıklarının korunmasını ve  onarılmasını sağlamak.

  • Tarihi kent merkezinin işlerliğini yitirmesini engellemek amaçlanmaktadır.

Son Eklenen Projeler

Metro
Mersin Trafik Parkı Projesi
Sevgi Katlı Kavşağı
Göçmen Katlı Kavşağı
CNG’li Limon Otobüsler
Mahalle Mutfakları
Emekli Evi
Refakatçi Evi (Dosthane) Hizmeti