A- A+

Mersin İli, Mezitli İlçesi, Tece Mahallesi muhtelif taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi

24 Ocak 2023 14:35

Mersin İli, Mezitli İlçesi, Tece Mahallesi 224 ada 3 parsel, 221, 222, 223, 224, 225, 235 adalar ile 423 ada 1 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin Danıştay 6. Dairesi’nin 20.10.2021 tarihli 2021/1968E. ve 2021/11600K sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi

Dosyalar
 1. Askı İlan Tutanağı
  İNDİR
 2. Belediye Meclis Kararı
  İNDİR
 3. Mevcut 1/5000 NIP
  İNDİR
 4. Teklif 1/5000 NIP
  İNDİR