A- A+

Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesine ait 27 adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiraya verilmesi işi

18 Temmuz 2023 14:29

Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesine ait 27 adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiraya verilmesi işi

Dosyalar
  1. İhale İlanı
    İNDİR