A- A+

Büyükşehir, İl Afet Risk Azaltma Planı Kapsamında Kütle Hareketleri Ve Riskleri Konulu Eğitim Düzenledi

12 Nisan 2023 08:57

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi ile İl Afet Risk Azaltma Planı’nın ne derece önemli olduğu ve deprem kaynaklı ikincil afetlerin oluşabileceği öngörülerek, bu doğrultuda İzleme ve Değerlendirme Sistemi kapsamında; Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Kıvanç Zorlu Aras’ın katıldığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu moderatörlüğünde, belirtilen hedef doğrultusunda Kütle Hareketleri ile ilgili risklerin yönetimine ilişkin teknik eğitim düzenlendi.

Eğitimde; kütle hareketlerinin özelinde 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminin tetiklediği bazı kütle hareketlerinden ve depremin tetiklediği ikincil afetlerden olan sıvılaşma konusu ile ilgili, Mersin sahilinden örneklerle katılımcılara bilgi verildi.

Dr. Zorlu: “Amacımız, teknik personele kütle hareketleri konusunda bir farkındalık yaratmak”

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu, “İl Risk Azaltma Planı kapsamında, kentimizde bulunan risklere yönelik bir eylem planı hazırlandı. Bu eylem planı, AFAD'ın koordinatörlüğünde, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve üniversitede bu konuyla ilgili hocalarımızla birlikte hazırlanmış bir plan. Bu kapsamda, ilde risk oluşturacak belli başlıklara yönelik bazı çalışmalar gerçekleşiyor. Bunların içinde deprem, sel, taşkınlar, yangın, çığ gibi doğa olayları var. Her başlığın altında yürütülen faaliyetlerden bir tanesi de, eğitim faaliyetleri. Bu plandaki faaliyetler, farklı kurumlara farklı sorumluluklar yüklüyor. Büyükşehir Belediyesi’ne yüklenen bazı sorumluluklar var. Bunlardan bir tanesi eğitim faaliyetleri. Bu kapsamda Mersin Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümüyle birlikte yürütmüş olduğumuz bugünkü faaliyetimiz; kütle hareketleri ve deprem sonrası ikincil afetler ve aynı zamanda da Mersin sahil bölgesinin sığlaşma potansiyeli adlı bir eğitim çalışması. Bu eğitim çalışmasını hem Mersin Büyükşehir Belediyesi’ndeki teknik personelimiz, hem de kamu kurum ve kurumlarının temsilcilerini davet ederek birlikte gerçekleştirdik. Amacımız, bu teknik personelimize kütle hareketleri konusunda bir farkındalık yaratmak” dedi.

Kütle hareketlerinin temelde toprak kaymaları, kaya düşmeleri ve karın hareket etmesi sonucunda meydana gelen çığ olarak ifade edilebileceğini kaydeden Dr. Zorlu, “İkincil afetler ise, ana afetin ardından meydana gelen afetlere diyoruz. Bu bağlamda şunu örnek olarak verebiliriz; bir deprem meydana geldiğinde deprem aslında ana afetimiz. Sıvılaşma ise depreme bağlı olarak gelişen ikincil afet. Zemin sıvılaşmasını, ikincil afetlere örnek olarak verebiliriz” diye konuştu.

Prof. Aras: “Kütle hareketlerini, depremin ikincil etkileriyle birlikte değerlendirdik”

Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Kıvanç Zorlu Aras, 2021 yılında AFAD ile birlikte Mersin İl Afet Risk Azaltma Planı’nı hazırladıklarını anlatarak, “Bu plan içerisinde kütle hareketleri, deprem, sel, yangın var. Ben de kütle hareketleri kısmının moderatörlüğünü üstlenmiştim. Bizim eylem planlarımız içerisinde bununla ilgili seminer ve çalıştay türü sunumlar ile eğitim olması gerekiyordu. Bunun üzerine biz de interaktif seyirciyle birlikte bir eğitim düzenledik. Konu aslında kütle hareketleri. Kütle hareketlerinin özelinde, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminin tetiklediği bir takım kütle hareketleri olmuştu. Ayrıca yine bu depremin tetiklediği bir takım ikincil afetler var. Bunlardan bir tanesi de sıvılaşma. Özellikle Mersin ili sahil şeridinin sıvılaşma potansiyeline ilişkin bilgi verdim. Yani ikincil etkileri ve kütle hareketlerini, depremin ikincil etkileriyle birlikte değerlendirdik” ifadelerine yer verdi.

Yaptıkları çalışmaların uygulamaya geçirilmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Prof. Aras, “Hem üniversitede akademik olarak çalışmalar yapıyoruz, hem de kamu kurumlarıyla, STK’larla çalışmalar yapıyoruz. Bunların birer dosya, birer kitapçık, birer tez olarak kalması değil, bütün kurumlarla, belediyelerle bir arada çalışarak uygulamaya dökülmesi gerekiyor. Bunlar raflarda, bilgisayarlarda, dosyalarda kalmamalı. Biz sahada olmalıyız. Uygulamanın içerisinde olmalıyız ki, bütün bu vaat ettiklerimizi ve öngördüklerimizi gerçekleştirebilelim” dedi.

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı eylem planları arasında; İl Afet Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme Sistemi kapsamında; kütle hareketleri ve sel/taşkınla ilgili risklerin yönetimine ilişkin akademisyenlerin, yerel idareciler ve ilgili kurumların katılımı ile periyodik olarak yılda 1 kez seminer düzenlenmesi ve sel/taşkınları azaltmak ve önlemek için kurumların, kurumsal kapasitelerini güçlendirmeye yönelik teknik eğitimler düzenlenmesi yer alıyor.

 

Haberin görüntüsünü indirmek için tıklayınız.

 

Haberin Videosu

Haberin Fotoğrafları