2. Hikayelerle Kuşaktan Kuşağa Mersin Yarışması 

A- A+

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ,

MEDEKA EDEBİYAT KURULU

“HİKÂYELERLE KUŞAKTAN KUŞAĞA MERSİN 2023” KONULU

ANI-HİKÂYE YARIŞMASI

 

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 

I. AÇIKLAMA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, MEDEKA Edebiyat Kurulu tarafından Mersin ilinde bulunan liselerin öğrencilerine yönelik “HİKÂYELERLE KUŞAKTAN KUŞAĞA MERSİN 2023”  konulu bir anı-hikâye yarışması düzenlenmiştir. “HİKÂYELERLE KUŞAKTAN KUŞAĞA MERSİN 2023”   anı-hikâye yarışması, liseli gençlerin anne ve babalarının veya nine ve dedelerinin Mersin’de katıldıkları Milli Bayramlarda yaşadıkları kişisel hatıralarını derleme, kayda geçirme, bu hatıraları güzel bir Türkçeyle ve edebi bir dille hikâye etme şeklinde olacaktır.

II. YARIŞMANIN KONUSU

Liseliler “HİKÂYELERLE KUŞAKTAN KUŞAĞA MERSİN 2023” konulu anı-hikâye yarışmasının konusu bu yıl Cumhuriyetimizin 100. Yılı nedeniyle “Mersin’de Milli Bayram Kutlamaları” (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı)  hatıralarıyla sınırlandırılmıştır.

III. YARIŞMANIN AMACI

Yarışmanın amacı, liseli gençlerin anne ve babalarının veya nine ve dedelerinin Mersin’de Milli Bayram Kutlamalarında yaşadıkları ilginç hatıralarını derleyip kayda geçirmeleri, bu hatıraları anne ve babalarının veya nine ve dedelerinin duygularını, düşüncelerini yansıtacak biçimde yaratıcı bir dille yazmalarıdır. Bu vesileyle liseli gençler ebeveynleri veya büyük ebeveynleriyle zaman geçirecek, onların Milli Bayramlarımızla ilgili hatıralarını dinleyecek, bu hatıraları yaratıcı biçimde yazıya dökerek hem ailelerinin hem Mersin’in saklı hafızasını anı-hikâyelerinde kalıcılaştıracaklardır.

IV. KAPSAM

Yarışmaya Mersin ilçelerinde bulunan liselerde 2023-2024 eğitim yılında kayıtlı olan tüm öğrenciler katılabilecektir. Yarışmanın tematik kapsamı, “Mersin’de Milli Bayram Kutlamaları” hatıralarıyla sınırlandırılmıştır.

V. YARIŞMA KOŞULLARI

1. Katılma Koşulları ve Telif Hakkı:

a. Yarışmaya katılanlar internet ortamında katılım formuyla ve rumuzla başvuruda bulunacaklardır. Katılım formu olmayan ve rumuz bulunmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

               b. Yarışmaya katılan eserler, eser sahipleri tarafından hiçbir hak iddia edilmeksizin Mersin Büyükşehir Belediyesine devir etmiş sayılırlar. Yarışmaya katılan eserler, yarışmayı düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sahiplerine iade edilmeyecektir. Mersin Büyükşehir Belediyesi yarışma yoluyla elde ettiği bu eserleri televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayınlama; ansiklopedi,  kitap, katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahip olacaktır.

c. Yarışmaya katılanlar yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılırlar.

2. Yarışmaya Gönderilecek Olan Eserlerin Teknik Özellikleri:

a. Yarışmaya katılacak eserler en az 500, en fazla 1000 sözcükten oluşacaktır. Bu sınırlara uymayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

b. Eserler Times New Roman yazım karakteri, 12 punto ve 1,5 satır aralığıyla yazılacak, internet ortamına yüklenecektir.

3. Yarışmaya Başvuru Şekli ve Başvuru Tarihi:

a. Yarışma başvurusu hikayemmersin@mersin.bel.tr adresine elektronik olarak yapılacaktır.

b. Yarışmaya son başvuru tarihi 3 Aralık 2023’tür. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

c. Yarışma sonucu 28 Aralık 2023 tarihinde Mersin Büyükşehir Belediyesi web sitesinden ilan edilecektir.

d. Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri 06 Ocak 2024 tarihinde düzenlenecek olan Mersin Edebiyat Ödülleri ödül töreninde verilecektir.

VI. DEĞERLENDİRME

1. Değerlendirme Komisyonu ve Önseçim Kurulu:

a. Değerlendirme komisyonu Mersin Büyükşehir Belediyesi MEDEKA Edebiyat Kurulu Üyeleri arasından seçilen 7 (Yedi) üyeden oluşur.

b. Eserler Değerlendirme Komisyonu tarafından ön seçime tabi tutulur. Ön seçim kurulu MEDEKA Edebiyat Kurulunun belirlediği üyelerden oluşur.

c. Değerlendirme komisyonu ön seçimden geçen eserler arasından 3(üç) başarı ödülü ve 1(bir) mansiyon ödülü almaya hak kazanan eserleri belirler.

ç. Değerlendirme komisyonun kararı kesindir, itiraz edilemez.

2. Değerlendirme Ölçütleri:

Değerlendirme komisyonu yarışmaya katılan eserleri;

a.Mersin tarihine, Milli Bayram kutlamalarının şekline, ruhuna, içeriğine uygunluk,

b. İlginçlik,

c. Özgünlük,

ç. Temayı yansıtabilme yeterliliği,

d. Türkçeyi güzel ve yaratıcı kullanma becerisi,

e. Anının yaşanan tarihsel andaki duygusunu ve ruhunu yansıtabilme gücü

yönlerinden değerlendirecektir.

VII. ÖDÜLLER:

Değerlendirme Kurulu tarafından ödüle değer görülen eserlerden;

Birinciye :  5000 TL hediye çeki ve Mersin Tarihi Kitap Seti

İkinciye :  3000 TL hediye çeki ve Mersin Tarihi Kitap Seti

Üçüncüye : 1500 TL hediye çeki ve Mersin Tarihi Kitap Seti

Mansiyon : 1000 TL hediye çeki ve Mersin Tarihi Kitap Seti

ödülü verilir.

VIII. ESERLERİN TESLİM ADRESİ:

Eserlerin elden teslimi yapılmayacaktır. Eserler elektronik ortamda aşağıdaki e-posta adresine yüklenecektir

E-POSTA: hikayemmersin@mersin.bel.tr

IX. DİĞER KOŞULLAR:

Şartnamenin ana ilke ve esasları dâhilinde ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve tereddütlere yönelik tedbirler almaya ve bunun için gerektiğinde internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla değişiklik yapmaya, özel ve ek şartnameler hazırlamaya Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı yetkilidir.