Olağanüstü Meclis Toplantısı Gündemi 30 EYLÜL 2019

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 30/09/2019 PAZARTESİ GÜNÜ

SAAT 14:00’DE KONGRE MERKEZİNDE YAPILACAK OLAN 2019 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ

MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, Teşkilat Şeması, Kadro Değişikliği Cetvellerinde değişiklik ve değiştirilen veya yeni oluşturulan birimlerle ilgili bütçe aktarımlarının yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

04- ÖSYM’ce yapılan 2019 yılı Lisans Yerleştirme sınavında Açık Öğretim Fakülteleri hariç olmak üzere; Türkiye’de yerleşik Devlet Üniversitelerinin en az 4 yıllık bölümlerini kazananlar ile Türkiye ve KKTC’de yerleşik Vakıf Üniversitelerinin en az 4 yıllık bölümlerini tam burslu (Şehit ve Gazi ailelerinin çocuklarının bursluluk oranına bakılmaksızın) kazanan ve ailesi Mersin’de ikamet eden öğrencilerin ödüllendirilerek ilk yıl için karşılıksız eğitim yardımında bulunulması, ödemelerin Belediyemiz imkanları doğrultusunda bir veya birkaç defada yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

     Dilek ve temenniler.

                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Vahap SEÇER

                                                                                                              Büyükşehir Belediye Başkanı