Olağanüstü Gündem 31 Temmuz 2018

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN

 31 TEMMUZ 2018 SALI GÜNÜ SAAT 16:00’DA KONGRE MERKEZİNDE

YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

  1. Kardeş Kentler Dünya Turizm Birliği’nin davet mektubu ile; Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ öncülüğünde ilk toplantısı 12-14 Eylül 2018 tarihleri arasında Malezya’nın Langkawi adasında gerçekleştirilecek olan Kardeş Kentler Dünya Turizm Birliği’nin yıllık toplantısına katılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ ve beraberindeki heyetin yurtdışına resmi görevli-izinli olarak gitmesi, gerekli tüm katılım harcamalarının 2018 Mali Yılı ilgili bütçe tertibinden karşılanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
  2. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.05.2018 tarihli ve 384 sayılı kararına (Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, 171 ada 1 No.lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği) askı süresi içerisinde edilen 1 adet itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN

31 TEMMUZ 2018 SALI GÜNÜ SAAT 16:00’DA KONGRE MERKEZİNDE

YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

 

  1. Brezilya’nın Santa Catarina Eyaleti ile Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili  Plan ve Bütçe Komisyonu, Yurt Dışı İlişkiler Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
  2. Efrenk (Müftü) Deresi Islahı / Rekreasyon uygulama projesi kapsamında; Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ve modern kent kültürüne yakışır, Mersin dinamiklerine uygun (km:0+000/2+960) km’de gerekli Dere Islah Projesinin uygulanmasının MBB tarafından üstlenilmesi ya da DSİ tarafından ıslah yapılması halinde DSİ Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü’ne ödenek aktarılması konusunda protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ’a ve Büyükşehir Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
  3. Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın 14.05.2018 tarihli ve E.62693 sayılı yazısı doğrultusunda; Yenişehir İlçesi sınırları içerisinde H. Okan Merzeci Bulvarı ile 34. Cadde kesişimine Katlı Kavşak (Kipa Kavşağı) yapılmasına ilişkin hazırlatılan projenin imar planına işaretlenmesi ile ilgili ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
  4. Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planının; Serbest Bölge Yolu (151. Cadde) batısı, E-982 Otoyolu (Adana-Erdemli Otoyolu) güneyi ile E-982 Otoyolu Tece bağlantısı noktası doğusunda kalan (yaklaşık 16520 hektarlık) alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

  Burhanettin KOCAMAZ

Büyükşehir Belediye Başkanı