Gündem Temmuz 2013
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 08 TEMMUZ 2013  PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2013 TEMMUZ AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN  l. BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ                                                      :                                                                                 01- Açılış ve yoklama,02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- İlimiz Toroslar ilçesi, Halkkent mahallesinde yapımı halen devam eden Halkkent Emir Sultan Camii’nin bulunduğu mülkiyeti belediyemize ait 2990 ada, 4 numaralı parselin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin (d) bendine göre 25 (yirmibeş) yıl süre ile bedelsiz olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Yeni Şehirler Arası Otobüs Terminali ile Çukurova Otoyolu arasında oluşturulacak ulaşım bağlantılarıyla bu bölgedeki kent içi ulaşım olanaklarının iyileştirilerek sürdürülebilirliğinin sağlanması ve olası olumsuzlukların giderilmesi amacıyla, Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün de görüşleri doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- Mezitli Belediye Meclisi’nin 03/06/2013 tarih ve 49 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Mersin ili, Mezitli ilçesi, Menderes mahallesi, 033-d-01-a-2-c ve 033-d-01-b-1-d paftaları için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- Toroslar Belediye Meclisi’nin 03/06/2013 tarih ve 74 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Yeşilçimen Mahallesi’nin Akdeniz İlçe Belediyesi sınırlarına dahil edilmiş olması gerekçesi doğrultusunda Toroslar İlçe Belediyesi sınır bilgileri ve sınır haritaları ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Toroslar Belediye Meclisi’nin 03/06/2013 tarih ve 78 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Mersin ili, Toroslar ilçesi, Toroslar mahallesi, 22 M-IV pafta, 5496 ada, 1 numaralı parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Toroslar Belediye Meclisi’nin 03/06/2013 tarih ve 76 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Mersin ili, Toroslar ilçesi sınırları içerisindeki ulaşım akslarındaki merkez yayılma ve gelişme akslarının plan ve yapılaşma koşullarında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Toroslar Belediye Meclisi’nin 03/06/2013 tarih ve 79 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çavuşlu köyü, 23 L-II pafta, 2780 ada, 2 numaralı parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Resmi kardeş şehir ilişkilerimiz çerçevesinde Xiamen Belediye Başkanı tarafından 06-14 Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinlikler için yapılan resmi davete Büyükşehir Belediye Başkanı Macit ÖZCAN’ın katılması ve bu davete katılacak heyet için  Büyükşehir Belediye Başkanı Macit ÖZCAN’a yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,11- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,12- Dilek ve Temenniler.