Gündem Temmuz 2010

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12 TEMMUZ 2010 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2010 TEMMUZ AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN   I.BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ01- Açılış ve yoklama,02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- Toroslar Belediye Meclisi’nin 03.05.2010 tarih ve 70 sayılı Meclis Kararı ile Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, 23 L-III pafta, 2794 ve 2795  nolu adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Toroslar Belediye Başkanlığı’nın 09.06.2010 tarih ve M.33.6.TOR.0.13-01/90-1914 sayılı yazıları ile İl Sağlık Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda mülkiyeti Toroslar Belediyesi’ne ait olan tapunun Çavuşlu Mahallesi, 24 M-IV pafta, 2767 ada, 2,3,4,5,6 nolu parseller ile 23 L III-IV pafta, 2789 ada, 1 numaralı parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan değişikliği yapılması, ayrıca nazım plana uygun olarak yapılması gereken 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 01.06.2010 tarih ve 91 sayılı Meclis Kararı ile İlimiz, Yenişehir İlçesi, Çiftlik Köyü, 18 I-IV, 18 H-III pafta, 8172- 8169 ada, 6 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 01.06.2010 tarih ve 90 sayılı Meclis Kararı ile İlimiz, Menteş Köyü, 18 J-II pafta, 2125 ada, 2 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 01.06.2010 tarih ve 92 sayılı Meclis Kararı ile İlimiz, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 19 K-II pafta, 1567 ada, 4 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 01.06.2010 tarih ve 89 sayılı Meclis Kararı ile İlimiz, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 18 K-I pafta, 2148 ada, 10-11 ve 3 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.03.2010 tarih ve 88 sayılı kararına (Yenişehir Belediye Meclisi’nin 05.01.2010 tarih ve 12 sayılı kararı) yapılan  itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,10-Toroslar Belediye Meclisi’nin 01.03.2010 tarih ve 42 sayılı Meclis Kararı ile Tapunun, Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 23 N-III pafta, 4220 ada, 1 ve 9 nolu parseller, 4221 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,11- Toroslar Belediye Meclisi’nin 01.06.2010 tarih ve 83 sayılı Meclis Kararı ile Tapunun, Mersin İli, Toroslar İlçesi, Karaisalı Köyü, 23 K-III pafta, 5 ada, 1 ve 9 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,12- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 01.06.2010 tarih ve 67 sayılı Meclis Kararı ile Mesudiye Mahallesi, 33 pafta, 3-11 ve 14 nolu parsellerin bulunduğu 430 nolu imar adasının güney sınırı ve İhsaniye Mahallesi, 35 pafta, 913-921 ve 999 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,13- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 01.06.2010 tarih ve 66 sayılı Meclis Kararı ile Tapunun Mersin İli, Yalınayak Köyü (Şevket Sümer Mah.), 23N-III pafta, 3969 ada, 6 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,14- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 01.06.2010 tarih ve 69 sayılı Meclis Kararı ile Mesudiye Mahallesi, 31 pafta, 276 ada, 8 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,15- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 01.06.2010 tarih ve 68 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Bekirde Köyü (Çay Mah.) 2 pafta, 1260-1261 ve 1262 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,16- Mezitli Belediye Başkanlığı’nın 17.06.2010 tarih ve M.33.7.MEZ.0-11/13-2060-2152 sayılı yazıları ile,  Cengiz Topel Caddesi ile Milli Egemenlik Caddesi’nin kesiştiği bölge ve ayrıca GMK Bulvarı üzerinde bulunan Kuyuluk Sapağı ile yeni açılan otoban bağlantı yolunun arasında kalan bölgenin UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) Genel Kurulu’nun 17.03.2010 tarihinde alınan karar doğrultusunda düzenlediği, Genel Kurul kararı doğrultusunda hazırlanan projeye yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,17- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 03.05.2010 tarih ve 52 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.02.2010 gün ve 5739 sayılı kararı ile Kültür Varlığı yapılarının imar planlarına işaretlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,18- Tapunun Mersin İli, Merkez İlçesi, Yalınayak Köyü, 23 P-IV pafta, 3796 ada, 1 numaralı parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,19- Toroslar Belediye Meclisinin 01.02.2010 tarih ve 23 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 22 L-III pafta, 6819 ada, 2 ve 3 nolu parseller, 6820 ada, 2 ve 3 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,20- Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında Çevre Yük.Müh. olarak görev yapan Dr.Bülent HALİSDEMİR’in Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı Türkiye Ofisi (JICA) tarafından, 09/08/2010-20/10/2010 tarihleri arasında Japonya’da düzenlenecek olan “Yerel Yönetimler için Kentsel Atık Yönetimi” eğitim programına 07/08/2010 - 22/10/2010 tarihleri arasında geçici görevli ve harcırahlı olarak gitmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,21- Atatürk Parkı içerisinde bulunan park patiseri ve Sera Cafe  kiracısının  işyerini terk etmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,22- Atatürk Parkı içerisinde bulunan Kardelen Çay Bahçesi kiracısının  işyerini terk etmesi  ile ilgili teklifin görüşülmesi,23- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,24- Dilek ve Temenniler.