Gündem Temmuz 2009

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 13 TEMMUZ 2009 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2009 TEMMUZ  AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN   I.BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ 01- Açılış ve yoklama,02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- Akdeniz Belediye Meclisinin 02.06.2009 tarih ve 69 sayılı kararı ile kabul edilen, TC. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü’nün 20.11.2008 tarih ve 9561 sayılı yazısı ile Mersin Opet Petrolcülük A.Ş.’ne ait plan değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Yenişehir Belediye Meclisinin 01.06.2009 tarih ve 50 sayılı kararı ile kabul edilen, Mersin İli, Menteş Köyü, 20 I-IV pafta, 2493 ada, 4 ve 5 nolu parsel; 2494 ada, 2 nolu parsel; 2492 ada, 8 ve 9 nolu parseller; 20 I-I pafta, 2461 ada, 3 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- Yenişehir Belediye Meclisinin 01.06.2009 tarih ve 52 sayılı kararı ile kabul edilen, Çiftlikköy Belediye Meclisince 09.04.2009 tarih ve 2/4 sayılı karar ile onaylanan plan koşullarının iptal edilerek bu alanlarda Yenişehir Belediyesi plan koşullarının uygulanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- Toroslar Belediye Meclisinin 12.05.2009 tarih ve 69 sayılı kararı ile kabul edilen, Toroslar Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 22 M-IV pafta, 4876 ve 4877 adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Yenişehir Belediye Meclisinin 01.06.2009 tarih ve 51 sayılı kararı ile kabul edilen, Mersin İli, Menteş Mahallesi, 18 J-I pafta, 10 ada, 17 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Akdeniz Belediye Meclisinin 02.06.2009 tarih ve 67 sayılı kararı ile kabul edilen, Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 114 pafta, 876 ada, 72 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2009 tarih ve 68 sayılı kararına (Mezitli  Belediye Meclisinin 03.11.2008 tarih ve 68 sayılı kararı) yapılan itiraz  ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Yenişehir Belediye Meclisinin 01.06.2009 tarih ve 54 sayılı kararı ile kabul edilen, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İlimiz Gökçebelen Köyü, Çaltılı-I mevkii, 033-a-4-IV paftada kayıtlı Sağlık Tesisi Alanının Eğitim Alanına dönüştürülmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,11- Mezitli Belediye Meclisinin 01.06.2009 tarih ve 55 sayılı kararı ile kabul edilen, Mezitli Kaymakamlığı’nın 16.04.2009 tarih ve 1074 sayılı yazısı ile belirtilen mahalle isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,12- Yenişehir Belediye Meclisinin 01.06.2009 tarih ve 49 sayılı kararı ile kabul edilen, Mersin İli, Bahçe Mahallesi, 19 L-II pafta, 1586 ada, 29-30-31-32-33 ve 34 nolu parseller; 1584 ada, 16-12-17 ve 18 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,13- Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2009 tarih ve 117 sayılı kararına (Toroslar  Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih ve 112 sayılı kararı) yapılan itiraz  ile ilgili teklifin görüşülmesi,14- Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2009 tarih ve 211 sayılı kararına (Yenişehir  Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih ve 115 sayılı kararı) yapılan itiraz  ile ilgili teklifin görüşülmesi,15- Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2009 tarih ve 209 sayılı kararına (Yenişehir  Belediye Meclisi’nin 01.12.2008 tarih ve 117 sayılı kararı) yapılan itiraz  ile ilgili teklifin görüşülmesi,16- Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Kongre Merkezi mevkiinde bulunan Otoparkın işletmesinin, Mersin Büyükşehir İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş.’ye devir edilebilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,17- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75/a Maddesi uyarınca, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak hizmetler ile ilgili olarak karar alınması ile ilgili teklifin görüşülmesi,18- Akdeniz Belediye Meclisinin 07.07.2009 tarih ve 77 sayılı kararı ile kabul edilen, Menşe Şahadetnamesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,19- Tapunun Mersin İli, Merkez İlçesi, Menteş Köyü, 20 K-IV pafta, 7435 ada, 2 nolu parsel için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,20-  Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,21-  Dilek ve Temenniler.