Gündem Temmuz 2007

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN

3 TEMMUZ 2007 SALI GÜNÜ  SAAT 14.00’DE  TOPLANACAK  OLAN

HAZİRAN AYI  2007  OLAĞAN TOPLANTI  DÖNEMİNİN  

l.OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI  GÜNDEMİ01- Açılış ve yoklama,02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- İçişleri Bakanlığının tebliği ve 5393 sayılı Belediye Kanununu 49. maddesi gereğince sözleşmeli personel statüsüne geçmek isteyen Belediye personeline 5620 sayılı kanun çerçevesinde ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Büyükşehir Belediyesi Meski Genel Müdürlüğünde 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personele ilişkin boş bulunan kadro unvanları ve 2007 yılını kapsayan ücret tavanı tablosu ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- Mülkiyeti Belediyemize ait Tapunun Mersin İli, Merkez ilçesi, Nusratiye Mahallesi, 100 pafta, 425 adada bulunan,  Merkezi İş Alanı’nın (Ticari Alan)  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca satışı için, Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- İlimiz merkezinde MOBESE sisteminin kurulmasına yönelik hazırlanan projeye belediyemizce yapılacak maddi katkının belirlenmesi ve yapılacak protokollerle ihalenin tek elden İl Özel İdaresince yapılabilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,