Gündem Temmuz 2007

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN

9 TEMMUZ 2007 PAZARTESİ GÜNÜ  SAAT 14.00’DE  TOPLANACAK  OLAN

TEMMUZ AYI  2007  OLAĞAN TOPLANTI  DÖNEMİNİN  

l.BİRLEŞİM TOPLANTI  GÜNDEMİ01- Açılış ve yoklama,02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03-  Tapunun Mersin İli, Merkez İlçesi, Çiftlikköyü, 17 I-I pafta, 6342 ada, 1 nolu parsel için, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Tapunun Mersin İli, Merkez İlçesi, Çiftlikköyü, 18 H-IV pafta,  5381 ada, 18 nolu parsel için, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- Kuyuluk Belediye Başkanlığı’nın 19/06/2007 Tarih ve M.33.7.KUY.0.11/472 Sayılı yazıları ile Tapunun Mersin İli, Merkez İlçesi, Kuyuluk Beldesi, 16 G-IV pafta, 506 nolu parselde, 15 metrelik taşıt yolunu içeren, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında gerekli düzenlemelerin yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,06-Yenitaşkent Belediye Meclisi’nin 04/06/2007 Tarih ve 11 Sayılı kararı ile kabul edilen; Tapunun Mersin İli Merkez İlçesi, Homurlu, 2 pafta, 374, 478, 507 nolu parseller ve 24 Z4A pafta, 127 ada, 3 nolu parsel için, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 06/04/2007 Tarih ve 53 Sayılı kararı ile kabul edilen; Tapunun Mersin İli, Merkez İlçesi, Çiftlikköyü, 18 I-III Pafta, 70 ada, 1 nolu parsel için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Mezitli Belediye Meclisi’nin 04/06/2007 Tarih ve 29 Sayılı kararı ile kabul edilen; Mezitli Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, 5 pafta, 188 nolu parsel için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Yalınayak Belediye Meclisi’nin 07/06/2007 Tarih ve 09 Sayılı kararı ile kabul edilen; Yalınayak ve Toroslar Belediyesi’nin sınırlarının tespitinin yeniden yapılması için, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Değirmençay Belediye Meclisi’nin 06/04/2007 Tarih ve 05 Sayılı kararı ile kabul edilen; Değirmençay Belediyesi sınırları içerisinde bulunan İçkili Eğlence Yerlerinin belirlenmesi ve tespiti için, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,11- Adanalıoğlu Belediye Meclisi’nin 04/06/2007 Tarih ve 2007/19 Sayılı kararı ile kabul edilen; 6 pafta (imar paftası 21 Z-III), 2415 nolu parsel için, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,12- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 04/06/2007 Tarih ve 92 Sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin İli, Merkez İlçesi, Çiftlikköyü, 17 I-I pafta, 6337 ada, 1 nolu; 6338 ada, 1 nolu; 6344 ada, 1 ve 2 nolu parseller için, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,13-Yenişehir Belediye Meclisi’nin 04/06/2007 Tarih ve 93 Sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin İli, Menteş Köyü, 20 K-II pafta, 7693 ada, 2 nolu; 7679 ada, 1 nolu; 7680 ada, 1 nolu parseller için, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,14-Yenişehir Belediye Meclisi’nin 04/06/2007 Tarih ve 91 Sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin İli, Kocavilayet Köyü, 21 I-I pafta, 9221 ada, 8 nolu parsel için, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,15- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 04/06/2007 Tarih ve 43 Sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin İli, Arpaçsakarlar (Çilek Mahallesi), 23 R-III, 23 R-IV pafta, 84 ada, 2 parsel; 85 ada, 1-2-3-4 ve 5 nolu parseller için, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,16- Mezitli  Belediye Meclisi’nin 04/06/2007 Tarih ve 30 Sayılı kararı ile kabul edilen,

Tapunun Mersin İli, Merkez ilçesi, 16 H-III pafta, 171 ada, 2 nolu parsel için, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,17- Adanalıoğlu Belediye Meclisi’nin 04/06/2007 Tarih ve 2007-18 Sayılı kararı ile kabul edilen, Adanalıoğlu Belediyesi sınırları içerisinde uygulanacak olan “Gıda Sicili Harcı”nın belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 18- Kuyuluk Belediye Meclisi’nin 05/06/2007 Tarih ve 11 Sayılı kararı ile kabul edilen, 5565 Sayılı Bütçe Kanunu’nun 14.Maddesinin (c) bendine göre, BELDES Projesi kapsamında Belediyeye yapılan yardımın kullanılabilmesi için, 2007 Mali Yılı bütçesine Ek Ödenek Verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,19- Soğucak Belediye Meclisi’nin 04/06/2007 Tarih ve 11 Sayılı kararı ile kabul edilen, temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, 1 Adet Çöp Kamyonu Alımı için, 2007 Mali Yılı bütçesine Ek Ödenek Verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,20- Değirmençay Belediye Meclisi’nin 07/05/2007 Tarih ve 07 Sayılı kararı ile kabul edilen, 5565 Sayılı Bütçe Kanunu’nun 14.Maddesinin (c) bendine göre, BELDES Projesi kapsamında Belediyeye yapılan yardımın kullanılabilmesi için, 2007 Mali Yılı bütçesine Ek Ödenek Verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,21- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,22- Dilek ve temenniler.