Gündem Şubat 2013

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 11 ŞUBAT 2013  PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2013 ŞUBAT AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN  l. BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ01-  Açılış ve yoklama,02-   Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03-  Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği, İlan ve Reklam Yönetmeliği Taslağı ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Akdeniz Belediye Meclisinin 02.01.2013 tarih ve 7 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi (köyü) 21 T-II, 21 T-III pafta, 10469  ada 2 nolu parsel ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- Akdeniz Belediye Meclisinin 02.01.2013 tarih ve 8 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Hamidiye Mahallesi  30 pafta,  10621  ada 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 5326 sayılı kabahatler kanunu çerçevesinde, Canlı Hayvan Ticaret Merkezinde Yediemin olarak barındırma, yem, su ücretlerinin Büyükşehir Belediyesi 2013 Yılı Fiyat Tarifesine eklenmesi  ile ilgili teklifin görüşülmesi,                                      07-  Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,08- Dilek ve Temenniler.