Gündem Şubat 2009

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09 ŞUBAT 2009 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00'DE TOPLANACAK OLAN 2009 ŞUBAT AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN 1. BİRLEŞİM TOPLANTI GÜNDEMİ

 1. Açılış ve yoklama,  
 2. Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,    
 3. Tapunun Mersin İli, Merkez İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 42 pafta, 588 ada, 208 nolu parsel, 1743 ada, 5 nolu parsel ve 1747 ada, 2 nolu parseller için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,   
 4. Dikilitaş Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih ve 14 sayılı  kararı ile kabul edilen, Tapunun, Bekirde Köyü, 2 pafta, 666 ve 667 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,    
 5. Yalınayak Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih ve 20 sayılı  kararı ile kabul edilen, Mersin, Merkez Yalınayak, 24 N-IV pafta, 211 ada, 1-2-3-8 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 
 6. Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2008 tarih 431 sayılı kararına (Çiftlikköy Belediye Meclisinin 22.02.2008 tarih ve 13 sayılı  kararı) yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,  
 7. Çiftlikköy  Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih ve 33 sayılı  kararı ile kabul edilen, Çiftlikköy Yenişehir Belediyesine bağlanacağından dolayı Çiftlikköy adının yaşatılması için mahalle sınırları değiştirilmeden Merkez Mahalle adının Çiftlikköy Mahallesi olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,  
 8. Mezitli Belediye Meclisinin 03.11.2008 tarih ve 68 sayılı  kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin İli, Merkez İlçesi Mezitli Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, 23 pafta (30 L-IIIA), 1071 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,  
 9. Mezitli Belediye Meclisinin 03.11.2008 tarih ve 69 sayılı  kararı ile kabul edilen, Yapımı ve düzenlemesi yapılan park ve bahçelere isim verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,  
 10. Yenişehir Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih ve 116 sayılı  kararı ile kabul edilen, İlimiz Çiftlik Köyü, 3 pafta, 1632 ve 1633 nolu, 18 J-IV pafta, 1856 ada, 1-2-3 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 
 11. Yenişehir Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih ve 115 sayılı  kararı ile kabul edilen, İlimiz Kocavilayet Köyü, 21 I-I pafta, 9221 ada, 8 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,  
 12. Yenişehir Belediye Meclisinin 23.10.2008 tarih ve 109 sayılı  kararı ile kabul edilen, İlimiz, Merkez İlçesi, Menteş Köyü, 19 J-IV pafta, 6193 ada, 3 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,  
 13. Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2008 tarih ve 474 sayılı kararına (Yenişehir Belediye Meclisinin 01.07.2008 tarih ve 68 sayılı  kararı) yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,  
 14. Yenişehir Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih ve 117 sayılı  kararı ile kabul edilen, İlimiz Menteş Köyü, 20 J-II pafta, 7898 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,  
 15. Toroslar Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih ve 112 sayılı  kararı ile kabul edilen, Tapunun, Mersin İli, Merkez İlçesi, Toroslar Belediyesi sınırları içerisinde 20 M-I imar paftasına isabet eden Turgut Türkalp Mahallesi, 79034 sokağın Taşıt Yolu olarak işaretlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,  
 16. Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2008 tarih ve 482 sayılı kararına (Toroslar Belediye Meclisinin 01.07.2008 tarih ve 64 sayılı kararı) yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,  
 17. Toroslar Belediye Meclisinin 04.12.2008 tarih ve 114 sayılı  kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin İli, Merkez İlçesi, Çavuşlu Köyü, 24 L-II pafta, 2950 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 
 18. Toroslar Belediye Meclisinin 03.11.2008 tarih ve 104 sayılı  kararı ile kabul edilen, Tapunun, Mersin İli, Merkez İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 21 L-III pafta, 4034 ada, 8 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,  
 19. Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2008 tarih ve 487 kararına (Toroslar Belediye Meclisinin 04.02.2008 tarih ve 23 sayılı  kararı) yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,  
 20. Toroslar Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih ve 111 sayılı  kararı ile kabul edilen, Tapunun, Mersin İli, Merkez İlçesi, Toroslar Belediyesi sınırları içerisinde 23 L-IV paftaya isabet eden ve Çavuşlu Mahallesi plan revizyonu kapsamında kalan alanda yapılan plan değişikliği ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,  
 21. Toroslar Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih ve 113 sayılı  kararı ile kabul edilen, Tapunun, Mersin İli, Merkez İlçesi, Çavuşlu Köyü, 23 L-I pafta, 813 nolu ve Tapunun, İhsaniye Mahallesi, 21 M-III pafta, 1287 ada, 1 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,  
 22. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin Meclis Toplantıları başlığını taşıyan 6.Maddesinin 2. ve 3.paragrafına göre; Büyükşehir Belediye Meclisinin 2009/Mart  ayı olağan toplantı gününün belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 
 23. Özel Halk Otobüsleri koltuk sayısının belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,  
 24. İstiklal Vergi Dairesi Müdürlüğü satış komisyonunda görev yapmak üzere 29 Mart 2009 yerel seçimlere kadar Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerinden bir üyenin belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,  
 25. Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,  
 26. Dilek ve Temenniler.