Gündem Ocak 2013

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 14 OCAK 2013  PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2013 OCAK AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN  l. BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ01-  Açılış ve yoklama, 02-   Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03-  Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu Üye Seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin Meclis Toplantıları başlığını taşıyan 6.Maddesinin 2. ve 3.paragrafına göre; Büyükşehir Belediye Meclisinin  olağan toplantı günlerinin belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yenigün Projesi kapsamında 2012-2013 öğretim yılını kapsayacak şekilde hazırlanan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak, konferanslarda ve spor müsabakalarında yapılacak etkinliklerde kullanılmak ve dağıtılmak üzere forma, futbol ve basketbol topları, afiş, broşür, kitap ayracı, madde bağımlılığı rehber kitapçığı, ajanda vb. ürünlerin belediyemiz tarafından basımı ve alınması ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 27.12.2012 tarih ve 215 sayılı kararı ile kabul edilen, Geçici İşçi Vize Alımı ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Akdeniz Belediye Meclisinin 04.12.2012 tarih ve 134 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Bekirde Köyü, 2 pafta, 1260 ve 1261 nolu parseller ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Akdeniz Belediye Meclisinin 04.12.2012 tarih ve 135 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Kazanlı Köyü, 2 pafta, 3251 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Belediyemiz bünyesinde 4857 sayılı yasa kapsamında geçici işçi vize cetvelinin onaylanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Belediyemiz Sözleşmeli Personel İstihdamı ile ilgili teklifin görüşülmesi,11- Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM)’ in  21-27 Ocak 2013 tarihlerinde Fransa’ya düzenlemiş oldukları çalışma ziyaretine Büyükşehir Belediye Başkanı Sn.Macit ÖZCAN’ın geçici görevli ve harcırahlı olarak gitmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,                                               12-  Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,13- Dilek ve Temenniler.