Gündem Ocak 2010

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 11 OCAK 2010 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2010 OCAK  AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN   I.BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ    01-  Açılış ve yoklama,02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03-  Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu Üye Seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin Meclis Toplantıları başlığını taşıyan 6.Maddesinin 2. ve 3.paragrafına göre; Büyükşehir Belediye Meclisinin  olağan toplantı günlerinin belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- Mersin Lojistik Platformu tarafından yapılan toplantı gereğince “Lojistik OSB’nin Müteşebbis Heyetinde yer alması planlanan kurum ve kuruluşların her birinin      50.000 TL’lik katılım payı ödemesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,06-  Büyükşehir Belediyesi Geçici İşçi Vize Cetveli ile ilgili görüşülmesi,07-  Meski Genel  Müdürlüğü’nün 05.01.2010 tarih ve 01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen, Geçici İşçi Vize Cetveli ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Gelir İdaresi Başkanlığı Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı (Uray Vergi Dairesi Müdürlüğü) satış komisyonunda görev yapmak üzere Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinden, 1 asil ve 1 yedek üye olmak üzere 2  üyenin seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sn.Macit ÖZCAN ile Meclis Toplantısında belirlenecek olan Belediyemiz Meclis üyeleri ile Belediyemizde görevli çalışanlarından,     27-31 Ocak 2010 tarihleri arasında Çukurova Belediyeler Birliğinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nde düzenlemiş olduğu eğitim seminerine gitmeleri ile ilgili teklifin görüşülmesi10-  Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,11-  Dilek ve Temenniler.