Gündem Ocak 2007
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN

8 OCAK  2007 PAZARTESİ  GÜNÜ  SAAT 14.00’DE  TOPLANACAK  OLAN

OCAK AYI  2007  OLAĞAN TOPLANTI  DÖNEMİNİN  

l.BİRLEŞİM  TOPLANTI  GÜNDEMİ01- Açılış ve yoklama,02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- Büyükşehir Belediyesi Encümen Üye seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,04-Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,05-Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2006 tarih ve 1029 sayılı kararı ile ilgili teklifin yeniden görüşülmesi,06- Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2006 tarih ve 1051 sayılı kararı ile ilgili teklifin yeniden görüşülmesi, 07- Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2006 tarih ve 1006 sayılı kararı ile ilgili teklifin yeniden görüşülmesi,08-Davultepe Belediye Meclisinin 01.09.2006 tarih ve 76 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin İli, Davultepe Beledesi 29 K-IVb pafta, 335 ada, 4 parsel, 356 ada, 1,2,3,4,5,6,7 parseller 357 ada, 1 parsel ve 360 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Kuyuluk Belediye Meclisinin 06.11.2006 tarih ve 30 sayılı kararı ile kabul edilen, 16 F-II pafta, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Yenişehir Belediye Meclisinin 06.11.2006 tarih ve 191 sayılı kararı ile kabul edilen, Menteş 19 J-III, 19 K-IV pafta, 6278 ada, 1,2 nolu parseller 6279 ada, 1-2 nolu parseller, 6280 ada, 1-2 nolu parseller, 6281 ada, 1 nolu parsel ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,11- Adanalıoğlu Belediye Meclisinin 02.10.2006 tarih ve 2006/33 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin İli, Adanalıoğlu Belediyesi 1 pafta, 32 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,12- Yenişehir Belediye Meclisinin 06.11.2006 tarih ve 190 sayılı kararı ile kabul edilen, Çiftlik, 17 I-I ve 17 I-II pafta, 143 ada, 1,2,3,4 nolu parseller 151 ada, 1,2,3,4,5,6 nolu parseller ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,13- Karacailyas Belediye Meclisinin 06.11.2006 tarih ve 22 sayılı kararı ile kabul edilen, Karacailyas Belediye sınırları içerisinde Evren Mahallesi, Atatürk Bulvarı 9 pafta, 715 numaralı parsel üzerindeki taşınmazın içkili bölge krokisindeki durumu ile ilgili teklifin görüşülmesi,14- Yalınayak Belediye Meclisinin 08.11.2006 tarih ve 22 sayılı kararı ile kabul edilen, 24 N-I pafta, 8105 ada, 11 parselin tören alanı olarak belirlenmesi ve “Cumhuriyet Meydanı” olarak isim verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,15- Yenişehir Belediye Meclisinin 06.11.2006 tarih ve 189 sayılı kararı ile kabul edilen, 20 K-IV pafta, 7610, 6398 ve 6379 nolu adaların bulunduğu alan ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,16- Yenişehir Belediye Meclisinin 06.11.2006 tarih ve 192 sayılı kararı ile kabul edilen, Menteş 14 pafta, 3878 nolu parsel ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,17- Dorukkent  Belediye Meclisinin 07.11.2006 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Kaşlı Mahallesi, 2 pafta, 80 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,18- Gözne Belediye Meclisinin 01.11.2006 tarih ve 028 sayılı kararı ile kabul edilen, Gözne Belediye sınırları kapsamında 51 K-I-b, 51 K-I-c, 51 K-I-d, 51 K-III-d, 51 K-IV-b ve 50 K-II-a imar paftalarını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifinin görüşülmesi,18-Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki (Balıkçı Barınağı Yanı) durağa “OPERA DURAĞI” adı verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,19-Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü İç Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,20-Davultepe Belediye Meclisinin 01.12.2006 tarih ve 107 sayılı kararı ile kabul edilen, Davultepe kapalı spor salonunun ödeme planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,21- Adanalıoğlu Belediye Meclisinin 04.12.2006 tarih ve 38 sayılı kararı ile kabul edilen, 2006 Mali Yılı ödenek aktarması ile ilgili teklifin görüşülmesi,22- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,23- Dilek ve Temenniler.Not: Büyükşehir Belediye Meclisinin Ocak 2007 toplantısı 08 Ocak 2007 tarihinde başlayacak ve 5 gün  sürecek, 12 Ocak 2007 tarihinde sona erecektir. 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08 Ocak 2007 tarihinden sonra yapacağı toplantılarda idareden ve ihtisas komisyonlarından gelen konularla gündem oluşturulacaktır.  Bu hususta ayrıca ilan yapılmayacaktır.