Gündem Nisan 2013

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 08 NİSAN 2013  PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2013 NİSAN AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN  l. BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ01-  Açılış ve yoklama,02-   Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03-  Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu Raporunun okunması, 04- Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamının 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerinin seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyelerinin seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyelerinin seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Eğitim-Kültür-Gençlik ve Spor Komisyonu Üyelerinin seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Ulaşım Komisyonu Üyelerinin seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Encümen Üyelerinin seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,11- Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak köyü, 22-P-III pafta, 10624 ada, 1 nolu parsel üzerindeki Kamuya Tahsis Şerhinin kaldırılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,12- Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak köyü, 24-M-III pafta, 3016 ada, 1 nolu parsel ve 3017 ada, 1 parsel üzerindeki kamuya tahsis şerhinin kaldırılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,13- Belediyemiz bünyesinde 4857 sayılı yasa kapsamında çalışmakta olan bir personelin izinsiz ve mazeretsiz olarak işe gelmemesi nedeni ile iş mahkemesine intikal eden davanın, icra aşamasının daha fazla uzamaması konusunun taraflarca sulh ile çözülmesi ile ilgili talep teklifinin görüşülmesi,                                   14-  Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi15- Dilek ve Temenniler.