Gündem Nisan 2009

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 13 NİSAN 2009 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2009 NİSAN AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN   I.BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ01- Açılış ve yoklama,02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamının 2008 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Mersin Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyon Raporunun okunması,05- Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Birliğine (METAB) üye seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi, ,06- Tarihi Kentler Birliğine üye seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Toroslar Belediye Meclisinin 02.03.2009 tarih ve 31 sayılı kararı ile kabul edilen, Toroslar Belediyesi 2009 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2009 tarih ve 12 sayılı kararına (Yenişehir Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih ve 97 sayılı kararı) yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2009 tarih ve 20 sayılı kararına (Yenişehir Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih ve 101 sayılı kararı) yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2009 tarih ve 70 sayılı kararına (Yenişehir Bölgesi l.Etap Alanı) yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,11- Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2009 tarih ve 69 sayılı kararına (Tapunun Mersin İli, Merkez İlçesi, Menteş Köyü, 18 J-II pafta, 78 ada, 5 nolu parsel için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı) yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,12- Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2009 tarih ve 120 sayılı kararının (Toroslar Belediye Meclisinin 03.11.2008 tarih ve 104 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin İli, Merkez İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 21 L-III pafta, 4034 ada, 8 numaralı parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği) yeniden görüşülmesi,13- Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2009 tarih ve 105 sayılı kararının (Tapunun Mersin İli, Merkez İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 42 pafta, 588 ada, 208 numaralı, 1743 ada, 5 numaralı, 1747 ada, 2 numaralı parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan tadilatı) yeniden görüşülmesi,14- Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2009 tarih ve 110 sayılı kararının (Mezitli Belediye Meclisinin 03.11.2008 tarih ve 68 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin İli, Merkez İlçesi, 23 pafta, “30 L-III A” 1071 ada, 1 numaralı parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği)  yeniden görüşülmesi,15- Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2009 tarih ve 116 sayılı kararının (Yenişehir Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih ve 117 sayılı kararı ile Tapunun Mersin İli, Merkez İlçesi, Menteş Köyü, 20 J-II pafta, 7898 ada, 1 numaralı parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ) yeniden görüşülmesi,16- Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2009 tarih ve 115 sayılı kararının (Yenişehir Belediye Meclisinin 01.07 2008 tarih ve 68 sayılı kararı ile Tapunun Mersin İli, Bahçe Mahallesi, 19 L-I pafta, 2232 ada, 3 numaralı parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ) yeniden görüşülmesi,17- Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2009 tarih ve 113 sayılı kararının (Yenişehir Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih ve 115 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin İli, Kocavilayet Köyü, 21 I-I pafta, 9221 ada, 8 numaralı parseli içeren ve takas işlemine konu olan ) yeniden görüşülmesi,18- Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2009 tarih ve 118 sayılı kararının (Toroslar Belediye Meclisinin 01.07.2008 tarih ve 64 sayılı kararı ile Tapunun Mersin İli, Merkez İlçesi, Karaisalı Köyü, 7 pafta, 1302 parsel ve 22 K-II pafta, 63 ada, 4 numaralı parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ) yeniden görüşülmesi,19- Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2009 tarih ve 121 sayılı kararının (Toroslar Belediye Meclisinin 04.02.2008 tarih ve 23 sayılı kararı ile Tapunun Mersin İli, Merkez İlçesi, Karaisalı Köyü, 22 K-III pafta, 9274 ada, 1 numaralı parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ) yeniden görüşülmesi,20- Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2009 tarih ve 114 sayılı kararının (Yenişehir Belediye Meclisinin 23.10.2008 tarih ve 109 sayılı kararı ile Tapunun Mersin İli, Merkez İlçesi, Menteş Köyü, 19 J-IV pafta, 6193 ada, 3 numaralı parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ) yeniden görüşülmesi,21- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2007 tarih ve 146 sayılı kararı (Akdeniz Belediye Meclisinin 05.12.2006 tarih ve 107 sayılı kararının, tadilen onaylanmasına dair Mersin, Mahmudiye Mahallesi, 9 pafta, 156 ada, 60 nolu parselin bulunduğu yerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki turistik tesis alanı olarak değiştirilmesi) ile ilgili teklifin görüşülmesi,22- Adanalıoğlu Belediye Meclisinin 03.03.2009 tarih ve 10 sayılı kararı ile kabul edilen, Adanalıoğlu 2008 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili teklifin görüşülmesi,23- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,24- Dilek ve Temenniler.