Gündem Mayıs 2010

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12 NİSAN 2010 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2010 NİSAN AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN   I.BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ 01- Açılış ve yoklama,02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- Mersin Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyon Raporunun okunması,04- Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerinin seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyelerinin seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyelerinin seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Eğitim-Kültür-Gençlik ve Spor Komisyonu Üyelerinin seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Ulaşım Komisyonu Üyelerinin seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Encümen Üyelerinin seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamının 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili teklifin görüşülmesi,11- Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği tarafından 18-21 Nisan 2010 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Ticaret ve Yatırım Heyetine bölgemiz işadamlarının da katılacağı  organizasyona Çukurova Kalkınma Ajansını temsilen  Büyükşehir Belediye Başkanı Sn.Macit ÖZCAN ve beraberinde Kültür Fuar Şube Müdürü Süleyman CENGİZ’in Lübnan’a gitmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,12- Büyükşehir Belediyesi 657 sayılı yasa kapsamında görev yapmakta olan personellerin derece değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,13- Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanları içerisinde bulunan işletmelerin, Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak hafta tatili ruhsatı almaları ile ilgili teklifin görüşülmesi,14- Ayvagediği Belediyesinin toplu taşıma aracının bulunmaması nedeniyle beldenin yolcu taşıma işinin Büyükşehir belediyesi tarafından yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,15- Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Çiftlikköyü kampusü içerisinde hayvan barınağı yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,16- Mezitli Belediye Meclisinin 08.02.2010 tarih ve 25 sayılı kararı ile kabul edilen, playstation işleten esnafların ödedikleri eğlence vergisi ücretinin belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,17- Aksagaz Dağıtım A.Ş.ye Ortak olunması ile ilgili teklifin görüşülmesi,18- Mülkiyeti Mersin Eğitim Vakfı’na ait Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Bahçe Mahallesi, 89 pafta, 387 ada, 7 nolu parselde Vakıf tarafından yapılması düşünülen Özel Eğitim Tesisi ve Sosyal Tesis Alanı ile Karaisalı Mahallesi, 21 K-II pafta, 9557 ada, 1 nolu, 9558 ada, 1 nolu, 9959 ada, 1 nolu parseller için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,19- Tapunun, Mersin İli, Hamidiye Mahallesi, 114 ve 115 pafta, 9378 ada, 5 numaralı parselde Atatürk Parkı Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme Projesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2005 tarih ve 36 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. maddesinin (c) bendi gereğince onaylanmıştır. Söz konusu imar planında Kent Merkezine hizmet amaçlı Günübirlik Turizm Yapı ve Tesisleri, Park ve Rekreasyon Alanları, Otoparklar ayrılmış ayrıca mevcutta bulunan Emniyet Binası için alanın doğu kısmında yer seçimi yapılarak Güvenlik Yapısı ve karakol olarak imar planında alan ayrılmıştır. Ancak mevcut halihazır ve yapılan uygulamalar birlikte değerlendirildiğinde; imar planında plan kararı olarak getirilen Güvenlik Yapısı ve Karakol yerinde yeniden düzenlemeye gidilmesi gerekmiş ve mevcutta Emniyet Binasının yer aldığı alan Resmi Kurum (Emniyet Müdürlüğü Hizmet Alanı) olarak ayrılmış, Güvenlik Yapısı (Karakol) Alanı ise Park Alanı olarak düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeyi içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,20- Tapunun Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karacailyas Köyü, 23 T-I pafta, 10662 ada, 1 nolu parsel için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,21- Belediye Meclisimizin 10.10.2007 tarih ve 531 sayılı kararı ile kabul edilen “Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği” Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü’nün 2008/11 sayılı genelgesi doğrultusunda revize edilmesi  ile ilgili teklifin görüşülmesi,22- Mezitli Belediye Meclisi’nin 01.03.2010 tarih ve 34 sayılı Meclis Kararı ile Mezitli, 30 L-IVD pafta, 967 ada, 6 ve 7 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,23- Toroslar Belediye Meclisi’nin 01.03.2010 tarih ve 38 sayılı Meclis Kararı ile Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde İlçe Kurulması ile ilgili 5747 sayılı yasaya göre Dorukkent, Arpaçsakarlar, Yalınayak Belediyesi tüzel kişilikleri sona ererek Mahalle olarak Toroslar Belediyesi’ne bağlandığından; Toroslar Belediyesi plan koşulları ile eşgüdümünün sağlanması amacıyla söz konusu Dorukkent, Arpaçsakarlar, Yalınayak Belediyesi’nce uygulanan plan koşullarının iptal edilerek, Toroslar Belediyesi sınırlarına mahalle olarak bağlanan alanlarda Toroslar Belediyesi’nin plan koşullarının uygulanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,24- Toroslar Belediye Meclisi’nin 05.10.2009 tarih ve 120 sayılı Meclis Kararı ile Tapunun, Mersin İli, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 22 L-III pafta, 6819 ada, 2 ve 3 nolu parseller ile 6820 ada, 2 ve 3 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,25- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 02.06.2009 tarih ve 68 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Akdeniz Belediyesi, Nusratiye Mahallesi, 22 M-III pafta, 3997 ada, 1 nolu parsel ile 2017 ada, 3 ve 11 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,26- Toroslar Belediye Meclisi’nin 01.02.2010 tarih ve 20 sayılı Meclis Kararı ile Tapunun, Mersin İli, Toroslar İlçesi, 23 N-I pafta, 4862 ada, 4 ve 5 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,27- Toroslar Belediye Meclisi’nin 01.03.2010 tarih ve 39 sayılı Meclis Kararı ile Tapunun, Mersin İli, Toroslar İlçesi, 23 L-IV pafta, 6928-6929-6930 nolu adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,28- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 01.03.2010 tarih ve 46 sayılı Meclis Kararı ile Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 20 L-IV pafta, 2183 ada, 1 ve 2 nolu parseller; 2189 ada, 9 nolu parsel; 2190 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,29- Mezitli Belediye Meclisi’nin 01.03.2010 tarih ve 32 sayılı Meclis Kararı ile Mezitli İlçe Belediye sınır tespiti ile ilgili teklifin görüşülmesi,30- Toroslar Belediye Meclisi’nin 01.02.2010 tarih ve 21 sayılı Meclis Kararı ile Tapunun, Mersin İli, Toroslar İlçesi, 23 M-III-23 N-IV pafta, 8791 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,31- Toroslar Belediye Meclisi’nin 01.03.2010 tarih ve 40 sayılı Meclis Kararı ile Tapunun, Mersin İli, Toroslar İlçesi, Korukent Mahallesi, 24 L-I, 24 L-II, 25 L-II, 25 L-III nolu paftaları ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,32- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 01.03.2010 tarih ve 47 sayılı Meclis Kararı ile Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 108 pafta, 854 ada, 94 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,33- Mezitli Belediye Meclisi’nin 01.03.2010 tarih ve 33 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çiftlik Köyü, Öksüzhendeği Mevkii, 16 I-I pafta, 9392 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,34- Toroslar Belediye Meclisi’nin 01.02.2010 tarih ve 22 sayılı Meclis Kararı ile Tapunun, Mersin İli, Toroslar İlçesi, 21 M-I, 21 M-II, 21 M-III, 21 M-IV paftalarına isabet eden alan ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,35- Toroslar Belediye Meclisi’nin 01.03.2010 tarih ve 41 sayılı Meclis Kararı ile Tapunun, Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 23 N-II pafta, 7395 ada, 8 nolu parsel ile 7396 ada, 7 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,36- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 01.03.2010 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile Yenişehir İlçesi, Çiftlikköyü, 17 H-II pafta, 5412 ada, 12 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,37- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,38- Dilek ve Temenniler.