Gündem Mayıs 2009

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 11 MAYIS 2009 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2009 MAYIS AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN   I.BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ01- Açılış ve yoklama, 02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi, 03- Büyükşehir Belediyesi 2008 Mali Yılı  Kesin Hesap  Cetvelleri ve Yönetim Dönemi Hesap Cetvelleri ile ilgili teklifin görüşülmesi, 04- Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı Liman Vergi Dairesi Müdürlüğünün yazılarına istinaden, satılmasına karar verilen taşınmazların rayiç değer takdiri yapılabilmesi için satış komisyonu olarak görev yapmak üzere Belediye Meclis üyeleri arasından 1 asil 1 yedek üye belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 05- Çukurova Belediyeler Birliği tüzüğünün 8. maddesi gereği birlik meclisine seçilmek üzere Belediye meclis üyeleri arasından 12 asil  6 yedek üye belirlenmesi  ile ilgili teklifin görüşülmesi , 06- Toroslar Belediye Meclisinin 02.03.2009 tarih ve 32 sayılı kararı ile kabul edilen, emsal uygulamalı parsellerde izdüşüm kuralının kaldırılmasına dair teklifin görüşülmesi, 07- Mezitli Belediye Meclisinin 02.03.2009 tarih ve 22 sayılı kararı ile kabul edilen, Mezitli Belediyesi sınırları içerisinde bulunan parklardan Menderes Mahallesi, Anadolu Lisesi önünde bulunan Şehit Murat Karakulak Parkının Şehit Murat Karakulak İzci Evi ve Parkı olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 08- Mezitli Belediye Meclisinin 02.03.2009 tarih ve 21 sayılı kararı ile kabul edilen, Mezitli Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 30 L-IV C pafta, 1084 ada, 1 parsel, 1085 ada, 1 parsel, 4394 ve 623 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 9- Yenişehir Belediye Meclisinin 02.03.2009 tarih ve 25 sayılı kararı ile kabul edilen, İlimiz , Menteş Köyü, 20 K-I, 20 K-II pafta, 7695 ada, 2 nolu; 7696 ada, 2 nolu; 7701 ada, 1 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 10- Yenişehir Belediye Meclisinin 02.03.2009 tarih ve 26 sayılı kararı ile kabul edilen, Menteş Mahallesi, 19 J-IV pafta, 8635 ada, 2 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 11- Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2009 tarih ve 160 sayılı kararının (Yenişehir Belediye Meclisinin 05.01.2009 tarih ve 09 sayılı kararı) yeniden görüşülmesi, 12- Mülkiyeti Belediyemize ait Toptancı Hal Kompleksinde bulunan gayrimenkullerin, satışı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 13-  Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi, 14-  Dilek ve Temenniler.